Svenska PEN stöttar Hongkong-manifestation

PEN_LEDARE_AMANDA_AKERMAN.jpg

Svenska PEN stöttar initiativet att måndagen den 9 september arrangera en manifestation till stöd för demokratiaktivisterna i Hongkong. 

– Kinas försök att stärka greppet om Hongkong är en angelägenhet för alla försvarare av demokrati och det är viktigt att gång på gång markera att stöd till de som arbetar för att Hongkong ska bli ett fritt och öppet samhälle. Det säger Jesper Bengtsson, ordförande för Svenska PEN.

Det är journalisten Kurdo Baksi och entreprenören Örjan Winkvist som tagit initiativ till manifestationen på måndag. Bland talarna finns Helena Giertta, chefredaktör för Journalisten och Fredrik Malm, riksdagsledamot för Liberalerna.

PEN ser också med oro på att det arrangeras en motdemonstration mot manifestationen till stöd för demokrati. Det är en grupp kinesiska studenter som sökt tillstånd för en demonstration i direkt anslutning till Baksis och Winkvists manifestation.

– Alla har förstås rätt att demonstrera, men det går inte komma ifrån tanken att detta är orkestrerat av kinesiska ambassaden för att störa de som stöttar demokratin, på samma sätt som de aktivt försökt påverka svenska journalister att skriva mindre kritiskt om Kina, säger Jesper Bengtsson.

Läs senaste numret av Dissidentbloggen som fokuserar just på den allvarliga utvecklingen i Hongkong. I numret ”Röster från Hongkong med Kina i blickfånget” får vi ta del av samhällskritiska texter som sätter ord, tankar och känslor på händelserna som föregått de massiva demonstrationerna i Hongkong. 

Illustration: Amanda Åkerman