Hoten mot Ak Welsapar måste tas på största allvar

Ak_Welsapar_Portrait.jpg

Författaren och journalisten Ak Welsapar, som sedan 1990-talet lever i exil i Sverige, har under lång tid utsatts för hot från den turkmenska regimen. Nu har hoten på nytt intensifierats.

– Det är mycket allvarligt och jag utgår ifrån att den ökade hotbilden tas på största allvar av svensk polis, säger Jesper Bengtsson, ordförande för Svenska PEN. 

Fram till självständigheten 1991 var Turkmenistan en delrepublik i Sovjetunionen. Sedan dess har landet styrts som en auktoritär diktatur. Ett enda parti är tillåtet och all opposition är strängt förbjuden. Turkmeniska medier ägs och kontrolleras av regimen. Tevesändningar och internetsidor censureras hårt. 

Redan under sin tid som journalist och författare i Turkmenistan utsattes Ak Welsapar för förföljelse. Han hämtades till förhör flera gånger och förklarades som ”folkets fiende nummer ett”. Hans böcker brändes på bål. Hans hustru förlorade jobbet och hans son tvingades lämna sin skola. 1994 fick Ak Welsapar och hans familj en fristad i Sverige.  

Under alla år har han oförtrutet fortsatt sin publicistiska verksamhet. Han har gett ut flera böcker, en rad granskande reportage om sitt hemland och sedan 2016 driver han en internetbaserad radiokanal.  

Hoten har hela tiden fortsatt, men sedan Ak Welsapar tidigare i år publicerade en serie artiklar som granskade den turkmenske presidentens hälsa, har de intensifierats ytterligare. Bland annat har både hans egen och hans barns adresser lagts ut på internet tillsammans med direkta men anonyma hot. Även inom Sverige finns en ökad hotbild.

– Det är mycket oroväckande om regimen i Turkmenistan hotar en journalist och författare som under lång tid varit verksam i Sverige. Det finns en obehaglig tendens i dag, att totalitära regimer i allt högre grad spionerar emot och förföljer journalister och författare även utanför landets gränser. Polisen måste gå till botten med detta och grundligt utreda hotens ursprung, säger Jesper Bengtsson.