Välkommen till Europa, Liu Xia!

Svenska PEN gläds åt nyheten att poeten och konstnären Liu Xia, som har hållits i husarrest sedan oktober 2010, har fått lämna Kina och flyga till Berlin den 10 juli 2018. Hennes frisläppande kom ett par dagar före årsdagen för hennes mans död, författaren och människorättsaktivisten Liu Xiaobo, och efter en lång och hängiven kampanj för hennes sak som bedrivits av människorättsorganisationer och Svenska PEN tillsammans med många PEN-center runt om i världen

Salil Tripathi, ordförande i PEN Internationals Kommitté för fängslade författare, säger, “The most precious right a writer has is freedom and the most invaluable resource she needs is time. Freedom and time - to observe, think, reflect, and write. Freedom and time to live and to love. 

Liu Xia has been denied that right: she was separated from Xiaobo whom she loved when he was taken away from her. Under house arrest without any cause, she was constantly under surveillance and kept away from her friends, family and colleagues against her will, and she was prevented from being able to express herself.”