Liu Xiaobo

Internationell konferens om yttrandefrihet

Internationell konferens om yttrandefrihet

Fredspristagaren Shirin Ebadi kommer till Sverige för att delta i en internationell konferens om yttrandefrihet den 28-30 augusti i Malmö och Lund. Bakom konferensen står Svenska PEN, Independent Chinese PEN, Uiguriska PEN och Tibetanska PEN.

Fyra PEN center – det oberoende kinesiska PEN Centret, Uiguriska PEN, Tibetanska PEN och Svenska PEN - kommer att samlas den 28-30 augusti i Malmö och Lund, för en gemensam konferens om yttrandefrihet och föreningsfrihet.

Liu Xiaobo har avlidit

Det är med bestörtning Svenska PEN tar emot beskedet att Liu Xiaobo, mottagare av Nobels Fredspris 2010, har avlidit.

Litteraturkritikern och författaren Liu Xiaobo efterlyste politiska reformer i sitt hemland Kina och önskade ett flerpartisystem. Efter att ha levt utomlands i flera år återvände han 1989 i samband med protesterna på Himmelska Fridens Torg. Sedan dess har han fängslats upprepade gånger för sitt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Han var ordförande för Independent Chinese PEN Center 2003–2007.

Medan Liu Xiaobo satt fängslad för fjärde gången, tilldelades han Nobels Fredspris för sin långa och icke-våldsamma kamp för grundläggande mänskliga rättigheter i Kina. Den kinesiska regimen nekade honom rätten att sända en representant till Oslo för att ta emot priset i hans namn, och satte hans hustru i husarrest.

Liu Xiaobo dog som han hade levt; strikt kontrollerad av de kinesiska myndigheterna. Den 26 juni 2017 släpptes han ut ur fängelset efter att ha diagnosticerats med levercancer, men nekades lämna landet för att få vård i något annat land, trots att flera länder erbjöd sig att ta emot honom. Både hans liv och hans död utgör en smärtsam påminnelse av det höga pris en regimkritiker i Kina måste betala.

Våra tankar går till Liu Xiaobos hustru, poeten och fotografen Liu Xia, som endast tilläts övervakade möten med sin man en gång i månaden, och som tillbringade många år i husarrest. Svenska PEN kräver att hon får rätt att lämna landet, om det är hennes vilja, och erhåller största möjliga stöd under den svåra tid hon nu genomgår.

Liu Xiaobo sa en gång: ”Jag hoppas att jag är det sista offret för Kinas långa historia av att betrakta ord som brott”. Tillsammans med världens alla PEN center bär Svenska PEN hans dröm vidare.

Elisabeth Åsbrink, ordförande Svenska PEN

 

Öppet brev till Stefan Löfven i Kina

Samma dag som statsminister Stefan Löfven reser till Kina, nås vi i Svenska PEN av uppgifterna om att den kinesiske dissidenten och mottagaren av Nobels fredspris 2010, Liu Xiaobo, har blivit villkorligt frigiven ur fängelset sedan han diagnosticerats med obotlig levercancer. Han är nu inlagd på sjukhus.

Liu Xiaobo är litteraturvetare, poet och en av de mest kända regimkritikerna i Kina. Han dömdes 2009 till elva års fängelse för omstörtande verksamhet. Han är en av författarna bakom manifestet Charta 08 som krävde stora politiska reformer i Kina. 2010 mottog han Nobels fredspris för sin ”långa och våldsfria kamp för centrala mänskliga rättigheter i Kina”.

Att Liu Xiaobo har frigivits villkorligt och fått vård är ett framsteg, men vi står fast vid kravet på ett fullständigt frikännande. Domen mot honom strider mot den Internationella deklarationen om mänskliga rättigheter. Med tanke på den orättvisa behandlingen av honom i Kina, bör han få lämna landet och söka vård utomlands, om detta är vad han önskar.

Svenska PEN har inför statsministerns resa till Kina gjort den svenska regeringen uppmärksam på den svenske förläggaren och samvetsfången Gui Minhais situation och uppmanat statsminister Stefan Löfven att ta upp hans fall i möte med Kinas premiärminister Li Keqiang, samt vid World Economic Forum i Dalian. Gui Minhai måste släppas fri eller få sin sak prövad inför opartisk domstol.

Nu uppmanar vi er att även ta upp Liu Xiaobos akuta situation.

 

Elisabeth Åsbrink, ordförande, Svenska PEN

Anna Livion Ingvarsson, generalsekreterare, Svenska PEN

Elnaz Baghlanian, internationell sekreterare, Svenska PEN

 

En dag för Liu Xiaobo

I dag den 20 mars anordnar PEN International ett manifest för att fästa uppmärksamheten på den fängslade fredspristagaren, författaren och dissidenten Liu Xiaobos situation. Runt hela världen ska Lius Xiaobos texter framföras offentligt.

Detta uppmärksammar vi tillsammans med Akademibokhandeln i år. Tisdag 20 mars läser PEN-medlemmar och Akademibokhandelns personal runtom i Sverige högt ur boken Liu Xiaobos bok Jag har inga fiender, jag hyser inget hat. Valda texter och dikter. I Borås läser Stefan Eklund, i Linköping Maria Fagerberg, i Stockholm Svante Weyler och i Uppsala Ola Larsmo.

Liu Xiaobo är kinesisk litteraturvetare, poet och en av de mest kända regimkritikerna i Kina. Han är dömd till elva års fängelse för anstiftan av samhällsomstörtande verksamhet. Liu Xiaobo mottog Nobels fredspris 2010 för sin ”långa och våldsfria kamp för centrala mänskliga rättigheter i Kina”.

Läs hela artikeln här