Öppet brev från fristadsförfattaren Ragıp Zarakolu

Den turkiske förläggaren och författaren Ragıp Zarakolu, som 2012 tvingades lämna sitt land och blev fristadsförfattare i Sigtuna har på nytt åtalats. Den 28 september inleds rättegången mot honom. Zarakolu vädjar i ett öppet brev om stöd från omvärlden för att stoppa förföljelsen av dissidenter i Turkiet samt att Interpol inte ska ge efter för Turkiets anmodan att använda sig av kod röd. Vi publicerar brevet i sin helhet.

I oktober 2011 arresterades jag, Ragip Zarakolu. Jag häktades och sattes senare i ett säkerhetsfängelse utanför Istanbul. Anklagelserna mot mig gällde min medverkan i en konferens anordnad av det dåvarande Freds- och Demokratipartiet (Baris ve Demokrasi Partesi BDP) 2008, där jag höll ett kort öppningstal. Jag hade sålunda haft samröre med en ”terrororganisation”.

2011 – tre år efter denna konferens – arresterades 240 föreläsare och studenter som alla deltagit på mötet. Däribland även min son och min svärdotter som satt två och ett halvt år i fängelse vardera på grund av föreläsningar de hållit.

I april 2012 släpptes jag från fängelset efter hårda protester och solidaritetskampanjer både i hemlandet och internationellt. Jag fick dock aldrig någon rättegång.

Den kriminaldomstol vid vilken jag åtalades, har upplösts som en följd av den så kallade rättsliga reformen 2014. Domarna och åklagarna i den domstolen, liksom det polisteam som gjorde gripandena, är i dag arresterade för att ha stött kuppförsöket 2016.

Därmed skulle mitt ärende normalt också ha lagts ned. Men mina dokument lades på is och sändes senare till den tredje kriminaldomstolen, för att tas upp ånyo år 2016 som en följd av det ändrade politiska klimatet.

Istanbuls 3:e kriminaldomstol har den 7 juli utfärdat en efterlysning på mig till Justitiedepartementet för vidare befordran till Interpol – kod röd för att arrestera mig och ställa mig inför rätta senast sista juli.

Jag är tacksam för ert stöd under min tid i fängelset 2011–12. Tyvärr måste jag nu informera er om att vi är tillbaka där vi startade. Fast nu det är situationen desto värre: nu handlar det om internationell förföljelse. Och det handlar inte endast om mig. 240 oskyldigt anklagade turkiska medborgare nekas möjlighet att resa utomlands och de är under hot om en rättegång som är helt och hållet politisk.

Min kamp för mänskliga rättigheter, för minoriteters rättigheter samt för yttrandefrihet tycks fortfarande vara illegal i Turkiet. Vad som än sker, hur lång tid det än tar, fortsätter jag den kampen.

Datum för min nästa rättegång är den 28 september 2018. Det är nu nödvändigt med en kampanj för att annullera beslutet innan dess. Dessutom måste rättegången ställas under internationell observation till exempel från PEN.

Tack på förhand för er medkänsla.

Ragip Zarakolu
10 september 2018

Kartbild: By Turkey_location_map.svg: NordNordWestderivative work: Uwe Dedering (talk) - Turkey_location_map.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10750328