Interpol

Turkiet: Åtalet mot Ragıp Zarakolu måste upphävas

Turkiet: Åtalet mot Ragıp Zarakolu måste upphävas

I ett gemensamt uttalande kräver Pen International och Svenska PEN att de turkiska myndigheterna omedelbart drar tillbaka åtalet mot bokförläggaren och människorättsaktivisten, Ragıp Zarakolu. Skenrättegången mot honom kommer att återupptas den 28 september i Istanbul. Ragıp Zarakolu, lever i Sverige och riskerar att utlämnas till Turkiet efter att de turkiska myndigheterna krävt att Interpol ska gripa honom. 

Öppet brev från fristadsförfattaren Ragıp Zarakolu

Öppet brev från fristadsförfattaren Ragıp Zarakolu

Den turkiske förläggaren och författaren Ragıp Zarakolu, som 2012 tvingades lämna sitt land och blev fristadsförfattare i Sigtuna har på nytt åtalats. Den 28 september inleds rättegången mot honom. Zarakolu vädjar i ett öppet brev om stöd från omvärlden för att stoppa förföljelsen av dissidenter i Turkiet.

Interpol uppmanas agera mot Turkiets internationella efterlysningar av journalister

Interpol uppmanas agera mot Turkiets internationella efterlysningar av journalister

Svenska PEN ställer sig bakom de krav som PEN International och människorättsorganisationen Fair Trials ställer i ett öppet brev till Interpols generalsekreterare Jürgen Stock. Det är angeläget och brådskande att Interpol granskar de efterlysningar Turkiet utfärdar via Interpols system, för att säkerställa att den internationella polisorganisationen inte används som verktyg för att tysta kritiker som lever i exil. Frågan har blivit akut då två journalister på resa i Spanien, Hamza Yalçin (Sverige) och Doǧan Akhanli (Tyskland) arresterades därför att Turkiet efterlyst dem via Interpols så kallade Red Notis-efterlysningar. Båda journalisterna är kända för sin kritik av den turkiska regimen. Enligt Interpols stadgar får organisationen inte användas för politiska syften.

Brev till Interpol från PEN International och Fair Trials:

Hur många fler svenska medborgare är rödflaggade av politiska skäl?

Hur många fler svenska medborgare är rödflaggade av politiska skäl?

Det finns något alldeles särskilt som skiljer medborgarna i fria länder från dem som bor i ofria länder. Det gäller ytterdörren och det gäller natten.

Om någon rör sig utanför dörren om natten blir de flesta av oss inte rädda. Vi tror inte att det är polisen, och vi tror inte att vi ska bli gripna. Så är det inte i ett ofritt land, så är det inte i Turkiet. Där har rädslan för en knackning på dörren mitt i natten blivit allmänt spridd. Människor grips och anklagas för samröre med terroristorganisationer, ofta på mycket lösa grunder.

De som är värst utsatta, de skrivande, författarna och journalisterna, flyr landet – om de kan. Men natten och dörrknackningarna har korsat gränsen och når numera regimkritiker också i andra länder, till och med de som inte är turkiska medborgare. Verktyget för förföljelsen heter Interpol.