Turkiet: Åtalet mot Ragıp Zarakolu måste upphävas

I ett gemensamt uttalande kräver PEN International och Svenska PEN att de turkiska myndigheterna omedelbart drar tillbaka åtalet mot bokförläggaren, människorättsaktivisten och Sigtunas f.d. fristadsförfattare Ragıp Zarakolu. Han lever i dag i Sverige och riskerar att utlämnas till Turkiet efter att de turkiska myndigheterna krävt att Interpol ska gripa honom. Skenrättegången mot honom kommer att återupptas den 28 september i Istanbul.

Ragıp Zarakolu är en internationellt känd aktivist som kämpat för yttrandefrihet i Turkiet i över 30 år. Som förläggare har han publicerat böcker om minoriteter och mänskliga rättigheter.

Den 29 oktober 2011 arresterades han och anklagades för att ”hjälpa och stödja en illegal organisation”, enligt artikel 220/7 i den turkiska brottsbalken. Anklagelserna kopplades till ett tal han hållit i samband med ett evenemang, arrangerat av det numera upplösta pro-kurdiska partiet BDP. Han fördes han till ett högriskfängelse där han satt häktad i fem månader i väntan på rättegång. Han riskerar 15 års fängelse när rättegången nu återupptas. 

Den farsartade rättsprocessen mot Ragıp Zarakolu har nu pågått i nästan sju år. Hans fall är en tydlig påminnelse om hur de turkiska myndigheterna under lång tid använt anti-terrorlagstiftning för att stoppa dem som med fredliga medel använder sin rätt till yttrandefrihet.

”Dessa trakasserier och hotkampanjer måste upphöra och de falska anklagelserna mot honom måste omedelbart dras tillbaka”, säger Salil Tripathi, ordförande för PEN Internationals kommitté för fängslade författare. 

Gripandet av Ragıp Zarakolu skedde samtidigt som det pågick flera tillslag mot personer som var engagerade i BDP och KCK (Kurdistans förenade organisationer), vilket utpekas som den ”urbana” grenen av det förbjudna PKK (Kurdiska arbetarpartiet).    

Dagarna innan han greps hade Ragıp Zarakolu drivit en kampanj med krav på att hans son, författaren och översättaren Deniz Zarakolu, skulle släppas efter att ha suttit häktad i två och ett halvt år. 

Trots att Ragıp Zarakolu bott i Sverige sedan 2013 har trakasserierna mot honom fortsatt. I maj 2017 genomförde polisen en räd mot bokförlaget Belge, som han startade 1977. Polisen beslagtog över 2 000 böcker. I juli 2018, skickade tredje brottsdomstolen en begäran till Interpol om ”Red alert”, ett förfarande som innebär att en person eftersöks, arresteras och placeras i tillfälligt förvar i väntan på utlämning.  

”Uppgiften om att de turkiska myndigheterna har utfärdat en så kallad ”red alert”, begäran om att Interpol ska gripa Ragıp Zarakolu, är mycket upprörande. Skulle han utlämnas till Turkiet riskerar han att utsättas för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och övergrepp. Vi uppmanar den svenska regeringen och svenska myndigheter att vidta nödvändiga steg för att förhindra att Ragıp Zarakolu grips och utlämnas av Interpol eller på annat sätt skickas tillbaka med tvång till Turkiet”, säger Jesper Bengtsson, ordförande i Svenska PEN.

Ragıp Zarakolu är hedersmedlem i PEN. Han tilldelades the Assyrian Cultural Award i mars 2012 och samma år nominerades han även till Nobels fredspris. 2013 kom han till Sigtuna som fristadsförfattare inom fristadsnätverket ICORN.

Sedan 2009 har fler än 1 000 personer, bland dem politiker, jurister, människorättsförsvarare, akademiker, översättare, förläggare, journalister och författare, ställts inför rätta för påstådd koppling till KCK. Yttrandefriheten har försämrats i en rasande fart i Turkiet de senaste åren. För närvarande sitter mer 180 journalister och författare fängslade, det största antalet i något land i världen. 

Foto: ICORN