Kina försöker tysta Angela Gui

Gui Minhais dotter Angela Gui har berättat hur hon på initiativ av Sveriges ambassadör bjöds till ett möte med kinesiska affärsmän i januari i Stockholm. Den svenske förläggaren Gui Minhai har varit frihetsberövad i Kina sedan oktober 2015, och syftet med mötet skulle vara att få honom fri. Men under mötet pressades Angela Gui att vara tyst och inte bedriva kampanj för hans frisläppande.

Svenska PENs ordförande Jesper Bengtsson:

Det är ytterst anmärkningsvärt att en svensk diplomat medverkat vid ett möte som av allt att döma handlade om att tysta Gui Minhais dotter Angela Gui. Det är utmärkt att UD nu ska utreda hur detta varit möjligt.

Kina visar med sitt agerande ännu en gång att man inte drar sig för några metoder när det gäller att tysta sina kritiker, inte ens när det gäller att genomföra operationer på svensk mark. Vi lever i en tid då yttrandefrihetens skyddsvallar bryts ned, en efter en, och den svenska regeringen måste med kraft markera mot agerandet.