Svenska PEN sörjer Lars Hjalmarson

Lars.jpg

Svenska PEN sörjer djupt sin före detta vice ordförande och kassör Lars Hjalmarson som gick bort natten till tisdagen. Lars bidrag till Svenska PENs arbete är ovärderligt. Här nedan följer några minnesord från Jesper Bengtsson och Ola Larsmo, som tack till vår kollega och vän.

Förläggaren och PEN-medlemmen Lars Hjalmarson har gått bort. När jag nåddes av beskedet slogs jag av hur närvarande Lars varit i olika delar av mitt yrkesliv. När jag och några andra som aldrig närmat oss bokbranschen från förläggarsidan skulle starta bokförlaget Atlas i mitten av 1990-talet var det Lars Hjalmarson som hjälpte oss att komma igång. Vi gjorde många misstag under de första åren, men vi hade gjort mångdubbelt fler om det inte varit för hans stöd i allt från hur man arbetar med redaktörer till hur ett kontrakt ska skrivas. Lars var mild och omtänksam även när frågorna till honom var basala gränsande till det okunniga. Det blev ett bra förlag av Atlas till slut, och det var mycket tack vare den start han gav oss. 

Lars hade arbetat med Tidens förlag, och förutom viktiga politiska debattböcker och faktalitteratur tog han även berättelsen om Grottbjörnens folk till Sverige. Det blev en av 1980-talets verkligt stora succéer i bokbranschen. 

När jag lämnat Atlas sågs vi på möten och seminarier, ofta om socialdemokratin eller förlagsbranschen. På bokmässan i Göteborg och på ABF-huset i Stockholm. 

Under flera år var Lars Hjalmarson vice ordförande och kassör i Svenska PEN. Kassörsuppdraget är en mycket viktig funktion i alla ideella föreningar och en funktion som Lars behärskade till fulländning. De som var aktiva och anställda i organisationen på den tiden vittnar om hur han lugnt och stabilt lotsade dem fram genom det regelverk som omger och de irrgångar som utgör en organisations ekonomi.

När jag valdes till ordförande för PEN hade han sedan några år slutat som kassör men var revisor. Det kändes stabilt att Lars Hjalmarson fanns där. Igen. För att kunna ge råd och stöd. Som vanligt. Som alltid.

Förlagssverige och Svenska PEN har förlorat en av sina verkliga profiler. 

Jesper Bengtsson
Ordförande Svenska PEN

  

När jag var ny PEN-ordförande var Lars någon att lita på. Han var som person ett levande exempel på den värdegemenskap som PEN i lyckliga stunder representerat – höger, vänster, upp eller ned: vi stod för yttrandefriheten, för litteraturen, för respekten för det fria ordet.  Där var han otvetydigt tydlig och uppfordrande. Han var i kraft av sin erfarenhet också ett stöd när det blåste till i olika konflikter. Och lite lagom cynisk för att kunna genomskåda en del skitprat i offentligheten. Det gick lätt att se på honom när han tyckte att någon bara blåste av en massa skum - hans ena mungipa åkte upp. Naturligtvis är vi idag många som saknar honom – hans kamrater i PEN och de författare han arbetade med på sitt förlag. Och så många andra.

Ola Larsmo
Ledamot PEN International