Krav på omedelbar frigivning av saudiska kvinnorättskämpar

Saudiarabien: Över 50 människorättsorganisationer kräver omedelbar frigivning av saudiska kvinnorättskämpar

I dag den 1 mars 2019 skickade PEN International tillsammans med 51 andra människorättsorganisationer ett brev till över 30 utrikesministrar med uppmaningen att FN:s medlemsstater ska anta en resolution som kräver omedelbar och ovillkorlig frigivning av saudiska kvinnorättskämpar under kommande FN-råd för mänskliga rättigheter. 

I brevet efterfrågas även upprättandet av ett kontrollapparat för att lättare upptäcka brott mot mänskliga rättigheter i landet. 

Läs brevet i sin helhet på engelska och arabiska här.