Pussy Riot-medlemmar beviljas asyl i Sverige

02403353-fac3-4fe4-afbb-3165c7c2bf80.jpg

Svenska PEN välkomnar det glädjande beskedet att Pussy Riot-medlemmarna Luisine Djanyan och Aleksej Knedljakovskij beviljas asyl i Sverige efter att tidigare fått avslag.

På grund av den ökade hotbilden mot dem, flydde Luisine Djanyan och Aleksej Knedljakovskij från Ryssland för att söka asyl i Sverige 2017 tillsammans med sina två barn. Flera av medlemmarna i Pussy Riot har suttit i fängelse och andra i gruppen har förföljts på grund av sina konstnärliga verksamheter. Aleksej Knedljakovskij har själv suttit 15 dagar i fängelse för en konstnärlig provokation. Luisine Djanyan har rapporterat om fysiska attacker när hon varit ute på stan. Hon blev avskedad från sitt arbete vid universitet i Krasnodar år 2013 och efter detta har inga gallerier eller museer velat ställa ut hennes konst. Båda har mordhotats. Trots detta avslog Migrationsverket deras ansökan om asyl i december 2018. Som svar på detta skrev Svenska PEN tillsammans med Artists at Risk, Suomen PEN, SafeMuse och PEN America, ett öppet brev till Justitiedepartementet och Migrationsverket för att kräva en omprövning av det felaktiga beslutet.

Jesper Bengtsson, ordförande för Svenska PEN, gläds över beskedet: ”Det är mycket välkommet att de nu får stanna i Sverige. Det tidigare beslutet var alldeles obegripligt, givet allt vi vet om förföljelserna av Pussy Riot i Ryssland. Jag har svårt att se att det skulle finnas mer tungt vägande skäl för uppehållstillstånd.”