Kambodja

Anna Mattsson om Cambodia Daily

Anna Mattsson om Cambodia Daily

Cambodia Daily och Phnom Penh Post var mina fönster mot sanningen. De skrev om vad som pågick bakom de politiska och nationella kulisserna. I Cambodia Daily läste jag om landgrabbing, om illegal avverkning av urskog, om lagen mot domestic violence, om förfarandet vid våldtäktsrättegångar, om bakgrunden till mordet på textilarbetarnas fackliga ledare Cheah Vichea, om rättegångarna mot Röda khmererna, om Khieu Ponnarys död, hon som var gift med Pol Pot och som bodde ett par kvarter bort på gata 21, om filmen Who killed Cheah Vichea? läste jag, och om polisvåld, om dödsskjutningar av lokalbefolkning i samband med skövlandet av byar inför sockerrörsplantering, om demonstrerande textilarbetare, om kampen för en rättvisare lönesättning….

Nytt nummer av Dissidentbloggen sätter Kambodja i fokus

Nytt nummer av Dissidentbloggen sätter Kambodja i fokus

I Kambodja hårdnar regimens behandling av oppositionella och människorättsaktivister allt mer. Reportrar utan gränser placerar i sitt nyligen uppdaterade pressfrihetsindex Kambodja på plats 132 (av 180 länder) och uppmärksammar särskilt hur alla betydande medier helt kontrolleras av staten och hur journalistiska försök att granska korruption och miljöfarlig industri (som exploatering av skog) slås ned. Här, liksom i stora delar av världen utan fri press, spelar bloggar och Facebook en allt större roll.

 

Ola Larsmo skriver i sin ledare:

Kambodjanska politiska analytikern Kem Ley har mördats

Under senare år har det politiska klimatet i Kambodja hårdnat alltmer, och det har blivit allt svårare för oppositionella och regimkritiska att verka i landet. En av kämparna för yttrandefrihet och demokrati, Kem Ley, sköts till döds söndagen den 10 juli på ett kafé på en bensinstation i korsningen Boulevard Monivong – Mao Tse Toung i centrala Phnom Penh. 

En person har arresterats för dådet, som enligt polis rörde sig om en dispyt om pengar, men oppositionsledaren Sam Rainsy menar att det är ett politiskt mord och att det är regeringen, Cambodian Peoples Party och premiärminister Hun Sen, som ligger bakom.

Kem Ley var en av grundarna av Grassroot Democracy Party, och han var en välkänd debattör och förkämpe för demokrati på gräsrotsnivå. Efter valet sommaren 2013, då internationella observatörer kom fram till att regeringen blev sittande vid makten på grund av valfusk, grundade Kem Ley det sociala nätverket Khmer to Khmer, och blev en ledstjärna för oppositionella i det politiska kaos som uppstod.

Kem Leys konkreta arbete bestod till stor del av att framträda som debattör i media, hålla workshops inom fristående organisationer, samla människor runt om i landet till möten och initiera diskussioner på ett plan som berörde människors vardag och livssituation. Han hade en fantastisk förmåga att ställa frågor på ett sätt som uppmuntrade människor att tänka själva.

Mordet på Kem Ley är ett dråpslag mot kampen för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter i Kambodja. Han har lämnat en stor del av befolkningen i sorg och saknad, och också i ovisshet och skräck inför framtiden.

Anna Mattsson