Kurdiska PEN

Kurdiska PENs kontor attackerat

Den 2 februari attackerades Kurdiska PEN:s kontor i Sur Amed-distriktet i Diyarbakir. På grund av utegångsförbudet fick medlemmar i Kurdiska PEN inte tillgång till lokalerna förrän efter två dagar. Enligt deras rapporter är skadorna på lokalerna är omfattande och många dokument har skadats eller förstörts.

Svenska PEN och PEN International kräver en omedelbar och opartisk utredning av omständigheterna kring attacken, så att de ansvariga kan ställas inför rätta.  Vi kräver också att de turkiska myndigheterna skyddar medlemmarna i Kurdiska PEN och att deras rätt att utöva sin yttrandefrihet garanteras.

Svenska PEN står solidariskt med våra kurdiska kollegor i den ytterst allvarliga situation som råder i sydöstra Turkiet.