Mohammad Sadiq Kabudvand

Mohammad Sadiq Kabudvand frigiven efter tio år i fängelse

Den iransk-kurdiske journalisten och författaren Mohammad Sadiq Kabudvand frigavs den 12 maj efter att ha avtjänat ett tioårigt fängelsestraff för att ha ”propagerat mot systemet” och ”agerat mot statens säkerhet” genom att bilda en människorättsorganisation för att skydda kurdernas rättigheter.

 

Kabudvands hälsa har försämrats allvarligt under fängelsetiden och han har inte fått adekvat vård för sina hjärt- och njurproblem. För ett år sedan inledde han en hungerstrejk i protest mot straffet och mot att nya åtalspunkter skulle väckas mot honom. Hungerstrejken och den internationella uppmärksamheten kring den ledde till att det nya åtalet lades ner.

 

Svenska PEN välkomnar frigivningen av vår hedersmedlem Mohammad Sadiq Kabudvand, men anser att han aldrig borde ha fängslats. Vi kräver att de iranska myndigheterna friger alla andra journalister, författare och förläggare som fängslats på grund av vad de skrivit och publicerat, samt att yttrandefriheten respekteras i Iran.

 

Inget nytt åtal mot Mohammad Sadiq Kabudvand

Den kurdiske journalisten och författaren Mohammad Sadiq Kabudvand avbröt den 10 juni sin månadslånga hungerstrejk efter att ha fått garantier för att myndigheterna inte kommer att väcka nytt åtal mot honom.

Kabudvand avtjänar sedan 2008 ett tioårigt fängelsestraff och hans hälsa har allvarligt försämrats under fängelsetiden. Efter att ha avslutat hungerstrejken beviljades Kabudvand en fyra dagars permission i hemmet.

Svenska PEN och PEN International kräver att han friges helt och får möjlighet att fritt söka läkarvård. 

 

Mohammad Sadiq Kabudvand förd till sjukhus

Den iranske journalisten och människorättsaktivisten Mohammad Sadiq Kabudvand, som har suttit fängslad i Evinfängelset sedan juli 2007, hungerstrejkar sedan 23 dagar.

Enligt de senaste nyheterna har Mohammad Sadiq Kabudvand förts från Evinfängelset till sjukhus. Om han fortsätter sin hungerstrejk ökar risken för hjärtinfarkt enligt läkare, och Kaboudvand har lagts in för intensivvård. 

Mohammad Sadiq Kabudvand är hedersmedlem i Svenska PEN.