Pen in the ass

Beckmans + Svenska PEN presenterar reklamfilmer

Under januari och februari visar SF en reklamfilm på sina biografer runt om i landet som är producerad av Beckmans reklamstudenter för Svenska PEN-klubben. Studenterna i nuvarande Reklam och grafisk form 3 fick under våren 2007 i uppdrag att producera 30-sekunders reklamfilmer för Svenska PEN. Syftet var att skapa uppmärksamhet kring organisationens verksamhet samt att få erfarenhet av reklamfilmsproduktion. Tanken var också att filmerna skulle visas på tv, bio, eller någon annan kommunikationskanal. 

 

Sammanlagt fyra filmer producerades. Den som SF valt att visa heter »Pen in the ass« och gjordes av Igor Zimmermann, Mikael Sol, Elin Skogkvist och Anna Söderberg. 

 

De övriga filmerna heter »Tecknade pennor«, »Skrivmaskin«, och »Brinnande penna«. Handledare i projektet var Lars Fuhre (kursansvarig), Thomas Magnusson, Fredrik Horn, Måns Mårlind, Camilla Geijer, Johan van der Schoot och Lotta Mårlind. Tack till produktionsbolagen Esteban, Jesper Koothoufd, Pinguin, Anders Stjernström och EFTI. 

 

Från Svenska PEN deltog Björn Linnell, Maria Modig, Birgitta Öhman m fl. Ett speciellt tack till författaren Faraj Baraktar. 

 

PEN är en politiskt oberoende ideell organisation vars medlemmar är författare, förläggare, översättare och journalister som stöder det fria ordet. Idag har Svenska PEN ca 500 medlemmar. Att stödja författare som hotas eller fängslats är själva kärnan i verksamheten. 

 

Läs mer: http://www.beckmans.se/aktuellt/beckmans-plus-svenska-pen

Länkar till reklamfilmerna finner du här:

Pen in the ass

Brinnande penna

Skrivmaskin

Tecknade pennor