Hotade Pussy Riot-medlemmar nekas asyl

1545306589.jpeg

Migrationsverkets har avslagit asylansökan från Luisine Djanyan och Aleksej Knedljakovskij, båda medlemmar i den ryska performancegruppen Pussy Riot. Svenska PENs ordförande Jesper Bengtsson kommenterar:

– Beslutet är mycket beklagligt och svårt att förstå. De ryska myndigheternas förföljelser av medlemmarna i Pussy Riot och kränkningarna av deras yttrandefrihet har varit en stor fråga i många år och länge varit internationellt uppmärksammat. Det borde stå alldeles klart att de har rätt till asyl i Sverige. 

Luisine Djanyan och Aleksej Knedljakovskij flydde från Ryssland och sökte asyl i Sverige 2017. Flera av medlemmarna i Pussy Riot har suttit i fängelse och andra i gruppen har förföljts på grund av sina konstnärliga verksamheter. Aleksej Knedljakovskij har själv suttit 15 dagar i fängelse för en konstnärlig provokation. Luisine Djanyan har rapporterat om fysiska attacker när hon varit ute på stan. Hon blev avskedad från sitt arbete vid universitet i Krasnodar år 2013 och efter detta har inga gallerier eller museer velat ställa ut hennes konst. Båda har mordhotats. 

Migrationsverket bedömer att ”de ryska myndigheternas agerande vid de enskilda händelserna inte utgör förföljelse i utlänningslagens mening” samt att de ryska myndigheterna inte vidtagit ”några allvarliga oproportionerliga åtgärder gentemot dem”. Samtidigt medger de i beslutet att ”det allt hårdare klimatet i Ryssland drabbar framför allt de som är kritiska till Putin”. 

– PEN har länge sett med oro på utvecklingen för yttrandefriheten i Ryssland, säger Jesper Bengtsson. I höstas presenterades en rapport som visade att landets angrepp på yttrandefriheten sker på bred front, mot författare, journalister, konstnärer och det civila samhället. Det är väldigt bekymmersamt att Migrationsverket inte ser det här mönstret utan bedömer behandlingen av Luisine Djanyan och Aleksej Knedljakovskij som enskilda händelser. 

Svenska PEN kräver att Migrationsverket omprövar sitt beslut.

Gruppen Pussy Riot är sedan 2012 hedersmedlemmar i Svenska PEN.

För mer information, kontakta:

Jesper Bengtsson
Ordförande Svenska PEN
070-268 25 29 

Elisabeth Löfgren
Ordförande Fängslade författares kommitté Svenska PEN
070-526 70 35 

Foto: Elin Jönsson/SVT