Adnan Hassanpour släppt ur fängelse efter tio år

Den iransk-kurdiske journalisten, författaren och människorättsaktivisten Adnan Hassanpour släpptes 10 september ur fängelset efter närmare tio år.

Hassanpour greps i januari 2007, anklagad för kontakt med främmande makt och med ett förbjudet, kurdiskt parti. Ett år tidigare hade den iransk-kurdiska tidskriften Aso, där Hassanpour ingick i redaktionen, stängts ner av de iranska myndigheterna.

Adnan Hassanpour dömdes först till döden men straffet omvandlades till femton års fängelse. Efter förändringar i strafflagen avkortades hans straff till tio år, vilka han nu anses ha avtjänat.

På bilden syns Adnan Hassanpour tillsammans med sin mor efter frisläppandet.