Frige Bigeldy Gabdullin, ordförande i PEN Kazakstan!

Författaren och journalisten Bigeldy Gabdullin greps 15 november, på Fängslade författares dag, anklagad för utpressning. PEN International och Svenska PEN fruktar att Gabdullin fängslats på grund av sin kritiska rapportering om korruption inom statliga myndigheter. 

 

Gabdullin anklagas för att ha försökt utpressa statstjänstemän genom att avslöja korruption och sedan kräva pengar för att inte publicera ytterligare artiklar i ämnet. PEN International och Svenska PEN kräver att eventuella bevis mot Gabdullin läggs fram skyndsamt och att han ges en rättvis rättegång enligt internationell standard. Om inga sådana bevis kan läggas fram kräver vi att Gabdullin omedelbart försätts på fri fot.

 

Bigeldy Gabdullin är vid sidan av sin journalistiska verksamhet en framstående romanförfattare, essäist och översättare i Kazakstan. Under hans tid som ordförande i PEN Kazakstan har centret bland annat drivit ett projekt för att översätta kazakisk litteratur till engelska.