Niko Ago får asyl i Sverige

Den grekisk-albanske journalisten Niko Ago som hotats av det nazistiska partiet Gyllene gryning har fått asyl i Sverige. Migrationsdomstolen omprövade den 15 december utvisningsbeslutet mot Niko Ago och beviljade honom och hans familj permanent uppehållstillstånd och flyktingstatus.

 

Till skillnad från Migrationsverket gör Migrationsdomstolen bedömningen att det är sannolikt att Gyllene gryning skulle försöka verkställa dödshoten mot Niko Ago även om han återvände till sitt ursprungliga hemland Albanien och att de korrumperade albanska polismyndigheterna inte skulle kunna skydda honom.

 

Domstolen gör också ett principiellt viktigt ställningstagande vad gäller yttrandefriheten genom att förklara att ”en journalist eller författare rättsligt sett inte ska behöva avstå från att kritiskt granska ett politiskt parti inom sitt arbetsuppdrag för att undgå förföljelse.”

 

Svenska PEN har stött Niko Agos asylansökan och välkomnar Migrationsdomstolens beslut. Vi är övertygade om att Niko Ago i sitt arbete som journalist i Sverige kommer att tillföra svenska media nya kunskaper och perspektiv.