Niko Ago

Niko Ago får asyl i Sverige

Den grekisk-albanske journalisten Niko Ago som hotats av det nazistiska partiet Gyllene gryning har fått asyl i Sverige. Migrationsdomstolen omprövade den 15 december utvisningsbeslutet mot Niko Ago och beviljade honom och hans familj permanent uppehållstillstånd och flyktingstatus.

 

Till skillnad från Migrationsverket gör Migrationsdomstolen bedömningen att det är sannolikt att Gyllene gryning skulle försöka verkställa dödshoten mot Niko Ago även om han återvände till sitt ursprungliga hemland Albanien och att de korrumperade albanska polismyndigheterna inte skulle kunna skydda honom.

 

Domstolen gör också ett principiellt viktigt ställningstagande vad gäller yttrandefriheten genom att förklara att ”en journalist eller författare rättsligt sett inte ska behöva avstå från att kritiskt granska ett politiskt parti inom sitt arbetsuppdrag för att undgå förföljelse.”

 

Svenska PEN har stött Niko Agos asylansökan och välkomnar Migrationsdomstolens beslut. Vi är övertygade om att Niko Ago i sitt arbete som journalist i Sverige kommer att tillföra svenska media nya kunskaper och perspektiv.

 

Migrationsdomstolen omprövar Niko Agos utvisning

Den grekiske journalisten Niko Ago lever under dödshot sedan 2012 efter att ha granskat det nazistiska partiet Gyllene gryning. Trots hot mot honom och hans familj nekas han asyl i Sverige. I dag omprövas hans fall. 

 

Niko Ago har de senaste åren levt som fristadsförfattare i Dalarna tillsammans med sin familj, men riskerar nu alltså utvisning.

 

Annika Thor, ordförande i Svenska PEN:s Fängslade författares kommitté, säger i en intervju med Kulturnyheterna:

- Det finns stor risk att Gyllene gryning kommer att söka upp Niko Ago, trakassera honom, ta till fysiskt våld och i värsta fall döda honom. Utan tvekan kommer han leva under starkt hot. Hoten har fortsatt under hans tid i Sverige och Niko har fortsatt med sin granskning av partiet. De har inte glömt honom.

 

Svenska PEN har tidigare stått bakom Niko Ago genom brev till stöd för hans asylansökan.

 

Läs mer hos Kulturnyheterna