Svenska PEN söker generalsekreterare/executive director

Svenska PEN är en svensk ideell organisation för skribenter, vilken engagerar sig i frågor om det fria ordet i Sverige och internationellt.

Med ett stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse kan vi nu genomföra en professionalisering av vår organisation och en nysatsning som vi kallar Det svenska projektet, med syfte att visa på yttrande- och tryckfrihetens starka betydelse för demokratin och att bl.a. arbeta emot ”hate speech” och självcensur (läs mer här). Vi ska nu skapa en plattform med syftet att inom 18 månader vara självförsörjande på fundraisingområdet.

Detta ska fungera i samklang med Svenska PENs befintliga verksamhet: att bevaka yttrandefrihetssituationen internationellt och att i samarbete med andra PEN-center världen över stödja författare som lever under hot, befinner sig i fängelse eller på flykt.

 

Generalsekreterare/Executive Director, Svenska PEN, heltid

Svenska PEN söker en Generalsekreterare/Executive Director med chefserfarenhet, som leder kansliet och rapporterar till PEN:s styrelse. Du kommer att arbeta nära styrelsen och ska vara behjälplig i de olika kommittéernas arbete. Tjänsten innefattar att driva PEN:s utveckling, Det svenska projektet, samt att säkra finansieringen efter att de 18 månadernas stödperiod har löpt ut.

Du ska vara en modig talesperson, som med stort engagemang och kunskap kan framföra PEN:s budskap gentemot myndigheter, företag och enskilda medlemmar. Du bör även ha god kunskap om hur samhällets och kulturlivets beslutsfattande processer ser ut. 

Du har flerårig praktisk erfarenhet inom det litterära fältet, kanske från bokbranschen eller motsvarande. 

 

Du ansvarar för att

- Leda arbetet med att bygga upp en självfinansierande plattform och ett kansli, nå nya medlemsgrupper och bli synligare i svensk yttrandefrihetsdebatt.

- Budget och budgetuppföljning.

- Stå i dialog med beslutsfattare inom politik, kultur och samhällsliv och att på professionell grund arbeta med PEN:s fundraising och finansiering.

- Stärka medvetenheten om yttrandefrihetens betydelse för demokratin.

- Synliggöra Sveriges unika ställning inom yttrandefriheten och sprida kunskap om den svenska yttrandefrihetstraditionen på ett internationellt plan.

- Synliggöra de hot som finns mot yttrandefriheten, i Sverige och internationellt, specifikt de hot som skribenter och opinionsbildare lever under.

- Fördjupa samarbetet med utsatta grupper av demokratiaktivister i Europa.

- Skapa kunskap och väcka opinion kring de hot många fria skribenter och opinionsbildare idag lever under.

- Öka läsförståelse och skapa intresse för den skrivna textens, inklusive skönlitteraturens, roll för demokratin och som bärare av människors unika och olika erfarenheter.

 

Vi söker dig som

- Har lång erfarenhet av arbete inom det litterära fältet och stor kunskap om kulturpolitik.

- Har dokumenterad erfarenhet av fundraising och att planera och skriva ansökningar.

- Har erfarenhet av projektledning och har god organisationsförmåga.

- Tar egna initiativ och prioriterar ditt arbete.

- Är trovärdig och övertygande samt har en god förmåga att väcka engagemang.

- Mycket god stilistisk förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska.

 

Självklart står du bakom PEN:s charter och delar PEN:s värderingar.

Tjänsten är en 18 månaders visstidsanställning, med möjlighet till förlängning. 

Anställningsgrad: 100%

Ort: Stockholm.

Tillträde från december 2016.

Skicka ansökningshandlingar och CV till jobb@svenskapen.se så snart som möjligt, dock senast den 18 november 2016. Intervjuer sker löpande.