Svenska PEN söker kanslist

Svenska PEN är en svensk ideell organisation för skribenter, vilken engagerar sig i frågor om det fria ordet i Sverige och internationellt.

Med ett stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse kan vi nu genomföra en professionalisering av vår organisation och en nysatsning som vi kallar Det svenska projektet, med syfte att visa på yttrande- och tryckfrihetens starka betydelse för demokratin och att bl.a. arbeta emot ”hate speech” och självcensur (läs mer här). Vi ska nu skapa en plattform med syftet att inom 18 månader vara självförsörjande på fundraisingområdet.

Detta ska fungera i samklang med Svenska PEN:s befintliga verksamhet: att bevaka yttrandefrihetssituationen internationellt och att i samarbete med andra PEN-center världen över stödja författare som lever under hot, befinner sig i fängelse eller på flykt.

 

Kanslist, Svenska PEN, halvtid

Svenska PEN söker en kanslist som fungerar som länk och kommunikatör mellan styrelsen och våra medlemmar. Du utgör tillsammans med Generalsekreterare/Executive Director och Dissidentbloggens redaktör PEN:s kansli och arbetar som stöd för vår verksamhet, våra medlemmar samt PEN:s styrelse. Du kommer att arbeta nära styrelsen och ska vara behjälplig i de olika kommittéernas arbete.

Arbetet innefattar att driva PEN:s utveckling, Det svenska projektet, samt att bistå med att säkra finansieringen efter att de 18 månadernas stödperiod har löpt ut.

Du ska vara en driftig projektledare. Du bör även ha god kunskap om hur samhällets och kulturlivets beslutsfattande processer ser ut. 

Du har kunskap om det kulturpolitiska fältet, kanske från bokbranschen eller motsvarande. 

 

Du ansvarar för

- Att tillsammans med GS/ED och styrelse bygga upp en självfinansierande plattform, nå nya medlemsgrupper och bli synligare i svensk yttrandefrihetsdebatt.

- Att sköta den löpande ekonomin.

- Att vara behjälplig i ansökningar till och redovisning av PEN:s projekt.

- Att sköta medlemsregister och kontakter med PEN:s medlemmar.

- Att uppdatera PENs hemsida och sköta PEN:s konton i sociala medier.

- Hantering och uppdatering av presslistan och pressutskick.

- Den övergripande verksamheten vid Svenska PEN.

 

Vi söker dig som har

- Erfarenhet av arbete inom en ideell organisation.

- Erfarenhet av fundraising och att planera och skriva ansökningar.

- Erfarenhet av ekonomi- och budgetarbete.

- Erfarenhet av projektledning samt har god organisationsförmåga.

- Förmåga att ta egna initiativ.

 

Självklart står du bakom PEN:s charter och delar PEN:s värderingar.

Tjänsten är en 18 månaders visstidsanställning, med möjlighet till förlängning. 

Anställningsgrad: 50% 

Ort: Stockholm.

Tillträde från december 2016.

Skicka ansökningshandlingar och CV till jobb@svenskapen.se så snart som möjligt, dock senast den 18 november 2016. Intervjuer sker löpande.