Svenska PEN startar Det svenska projektet och förstärker kansliet

Med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse startar Svenska PEN ett nytt projekt, Det svenska projektet, och ska i samband med detta anställa en Generalsekreterare/Executive Director samt stärka kansliet med ytterligare en kanslisttjänst.

 

Från och med 2017 kommer Svenska PEN:s inriktning att förändras. Utan att släppa solidariteten med förföljda kollegor världen över kommer PEN, med ekonomiskt stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, att inleda ett projekt som vänder sig inåt mot Sverige och som syftar till att öka medvetenheten om vad hatspråkskulturen gör med offentligheten – och hur den påverkar samtalen i skolor, på arbetsplatser och på gatan.

 

Ur Svenska PEN:s perspektiv representerar hat- och hotkulturen, som på engelska kallas ”hate speech”, det senaste och kanske starkaste hotet mot yttrandefriheten. Som Myndigheten för kulturanalys visar i sin rapport ”Hotad Kultur” (rapport 2016:3) har 35 % av författarna drabbats av hot och trakasserier under sin yrkeskarriär och 19 % under det senaste året. Liknande undersökningar visar att ca 30 % av alla journalister upplevt hot av samma slag.

 

Svenska PEN vill med Det svenska projektet bygga upp en självfinansierande plattform och kansli, nå nya medlemsgrupper och bli synligare i svensk yttrandefrihetsdebatt. PEN:s utbyggda kansli ska kontinuerligt och på regelbunden basis ha som en central uppgift att stå i dialog med beslutsfattare inom politik, kultur och samhällsliv och på professionell grund arbeta med sin egen fundraising och finansiering.

 

PEN vill stärka medvetenheten om yttrandefrihetens betydelse för demokratin och synliggöra Sveriges unika ställning inom tryckfriheten och sprida kunskap om den svenska yttrandefrihetstraditionen på ett internationellt plan.

 

PEN vill tydligare synliggöra de hot som finns mot yttrandefriheten i Sverige och internationellt, specifikt de hot som skribenter och opinionsbildare lever under.

 

”Svenska PEN gör ett viktigt arbete för att skydda det fria ordet både här i Sverige och i världen och kämpar på många olika sätt för att det fortfarande ska vara fritt. Vi är stolta över att kunna stödja deras arbete med att stärka medvetenheten om yttrandefrihetens betydelse för demokratin” säger Angelica Månsson-Gerde, general manager för Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

 

Ola Larsmo, Svenska PENs ordförande: ”PEN har i mer än nittio år försvarat yttrandefriheten världen över. Nu ser vi hur hot och strategier vi känner igen från andra delar av världen används även i Sverige, där människor ska skrämmas till tystnad. Vi vill dela med oss av vår långa erfarenhet och de verktyg vi har för att försvara människors rätt att uttrycka sig – både mot en ny hatkultur och mot de som vill skärpa lagarna och därigenom utan att se det går emot den svenska tryckfrihetstraditionen. Vad som behövs är kunskap, kunskap, kunskap – och ett fördjupat samtal om demokratins kärnvärden.”

 

 

Läs mer om tjänsten som generalsekreterare/executive director här.

 

Läs mer om tjänsten som kanslist här.