Det svenska projektet

Svenska PEN startar Det svenska projektet och förstärker kansliet

Svenska PEN startar Det svenska projektet och förstärker kansliet

Från och med 2017 kommer Svenska PEN:s inriktning att förändras. Utan att släppa solidariteten med förföljda kollegor världen över kommer PEN, med ekonomiskt stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, att inleda ett projekt som vänder sig inåt mot Sverige och som syftar till att öka medvetenheten om vad hatspråkskulturen gör med offentligheten – och hur den påverkar samtalen i skolor, på arbetsplatser och på gatan.