Domen mot Gao Yu står fast, men straffet lindras

Den kinesiska redaktören och journalisten Gao Yu dömdes i april 2015 till sju års fängelse för att ha ”avslöjat statshemligheter” genom att ha lämnat ut ett internt dokument från Kommunistpartiet till utländska media. Domen ledde till protester från både regeringar och människorättsorganisationer, däribland från Svenska PEN

 

Gao Yu är 71 år gammal och lider av hjärtproblem som har förvärrats under månaderna i fängelse. I augusti 2015 protesterade vi och en rad andra PEN-center på nytt mot domen och krävde att Gao Yu skulle få adekvat medicinsk vård i fängelset.

 

Gao Yu nekar till att ha begått de brott som hon har åtalats för. Hennes överklagande behandlades den 24 november av en domstol i Peking, som 26 november beslöt att förkorta straffet till fem år. Några timmar senare meddelade statliga medier att Gao Yu kommer att friges villkorligt på grund av sitt hälsotillstånd.

 

Att Gao Yu slipper avtjäna sitt straff i fängelse och att straffet har lindrats är naturligtvis en framgång, men vi står fast vid kravet på ett fullständigt frikännande av Gao Yu eftersom domen mot henne strider mot den Internationella deklarationen om mänskliga rättigheter.