Svenska PEN kräver att dödsdomen mot Ashraf Fayadh upphävs

Den palestinske poeten, konstnären och curatorn Ashraf Fayadh dömdes den 17 november till döden för ”apostasi” (avfall från islam) av en domstol i Abha i Saudiarabien. Domen baserades på Fayadhs diktsamling Instructions Within och på hans twitterposter och privata konversationer.

 

Svenska PEN protesterar kraftfullt mot domen eftersom den strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den utgör därmed ett nytt exempel på Saudiarabiens brist på tolerans för det fria ordet, i likhet med den uppmärksammade domen mot Raif Badawi.

 

Saudiarabien är medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter och ordförandeland i rådets konsultativa grupp. Det borde innebära att höga krav ställs på landet att respektera mänskliga rättigheter på alla områden. I stället demonstrerar den saudiska regimen gång på gång sitt förakt för mänskliga rättigheter genom att blint förfölja självständiga röster, något som inte kan undgå att skada Saudiarabiens anseende i världen.

 

Svenska PEN har framfört en protest till kung Salman och andra högt uppsatta representanter för kungahuset och regeringen liksom till Saudiarabiens ambassad i Stockholm. Vi kräver att dödsdomen upphävs, och även den tidigare utfärdade domen där Ashraf Fayadh dömdes till fyra års fängelse och 800 piskrapp. Vi kräver också att Ashraf Fayadh friges omedelbart och villkorslöst, och att Saudiarabien helt och fullt ansluter sig till Deklarationen om de mänskliga rättigheterna samt efterlever denna i praktiken.

 

Om detta inte sker kräver vi att den svenska regeringen och regeringarna i andra demokratiska länder ingriper till förmån för Ashraf Fayadh, och att Saudiarabien utesluts från FN:s råd för mänskliga rättigheter till dess landet respekterar de rättigheter som det är rådets uppgift att försvara.

 

Ola Larsmo
Ordförande Svenska PEN

 

Annika Thor
Ordförande, Fängslade författares kommitté Svenska PEN

 

För mer information kontakta Annika Thor, tel. 0707-536642.