Nytt nummer av Dissidentbloggen: Hoten mot hbtq-personer är ett hot mot vår yttrandefrihet

Hur ser hbtq-personersyttrandefrihet ut i länder som Ryssland, Iran och Nigeria? Hur påverkar vågen av hbtq-fientliga lagstiftningar runtom i världen deras rätt att berätta om hot och trakasserier? I det femtonde numret av Dissidentbloggen går vi på djupet med dessa frågor och låter nio författare och skribenter skildra sin verklighet. 

Ola Larsmo ramar in problematiken i sitt förord: ”När man börjar tala om något förbjudet verkar motståndet också följa en sorts cykel, som kan se liknande ut oberoende av ämnet som sådant. Vare sig man talat om slaveriet, kvinnors rättigheter eller hbtq-personers rätt att vara en del av samhället verkar motståndet följa samma kurva. Först säger man: Det där är inte viktigt, inte behöver vi gräva i det. Sedan kommer förlöjligandet: Hur skulle det se ut om man släppte slavarna fria? Hur skulle det gå om kvinnorna fick rösta? Det säger ju sig självt att det inte skulle gå. Det är ju ’mot naturen’. Sedan kommer den farligaste fasen: våldet, fängslandet, hoten. De kommer inte först, utan när friheten faktiskt börjar vara inom räckhåll.”

I det här numret presenterar vi sammanlagt 12 texter om de länder där situationen för hbtq-personer och organisationer hårdnat alltmer: Ryssland, Iran, Kirgizistan, Grekland, Nigeria och Zimbabwe. Här följer ett urval av texterna:

Jude Dibia | De vi var
I januari i år antog Nigeria en anti-gay-lag som gör det kriminellt att vara homosexuell och förbjuder hbtq-organisationer. Denna lag tvingade den nigerianska författaren Jude Dibia att lämna landet. Hans verk behandlar frågor som sexualitet, könsroller och ras till stigmatiseringen av hiv/aids i dagens Afrika. I novellen ”De vi var” skildrar han den hårda vardagen för en homosexuell man i Nigeria.

Juliet Jacques | En eftermiddag i Bisjkek
Juliet Jacques framträdde på PEN Internationals kongress i Kirgizistan och berättade om transpersoners situation i Thatchers England, då det förelåg en liknande censurlag i Storbritannien, ”section 28”, som den nuvarande propagandalagen i Ryssland. Situationen bland de kirgiziska aktivister hon mötte på plats var både lik och olik den brittiska verkligheten på nittiotalet.

Natalja Afanasijeva | En konstlad rädsla
Lagen som förbjuder diskussion av ”otraditionella samlevnadsformer” i dagens Ryssland skuldbelägger inte bara hbtq-grupper. Den tjänar också till att osynliggöra verkliga problem och hur samhället faktiskt ser ut – i ett land där flertalet familjer redan i praktiken är ”enkönade”, skriver den ryska journalisten Natalja Afanasijeva. 

LÄS HELA NUMRET HÄR!

Vår homofobiska värld.jpg

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Ola Larsmo
Chefredaktör och ansvarig utgivare
E-mail ola.larsmo@svenskapen.se
Telefon 0708-26 85 57

Elnaz Baghlanian
Redaktör
E-mail elnaz.baghlanian@svenskapen.se
Telefon 0702-72 57 33

Dissidentbloggen är en digital tidskrift som ges ut av Svenska PEN. Vi lyfter fram de förbjudna texterna – de som inte kan skrivas och publiceras i författarnas egna hemländer – och ger dem en svensk och en internationell publik. Vi har i dag läsare i över 80 länder. Dissidentbloggen publiceras sedan 2011 med stöd av SIDA och Statens Kulturråd.

Illustration: Jesper Waldersten
Infografik: IKI IKE