PEN International fördömer lagar som förbjuder rätten att diskutera sexuell läggning

PEN Internationals 80:e kongress avslutades just i Bisjkek, Kirgizistan. 250 författare från hela världen samlades under tre dagar för att diskutera litteratur, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. 

Bland annat debatterades situationen i Ukraina och de nya lagar i Ryssland som på olika sätt inskränker yttrandefriheten. I centrum för diskussionerna stod de lagar på olika håll i världen som gör det till ett brott att diskutera HBTQ-frågor.

Diskussionen kring den pågående konflikten i Ukraina var mycket konstruktiv. Såväl ryska som ukrainska PEN vittnade om hur propaganda och desinformation hela tiden förvärrar läget. Två resolutioner om det avgörande i att hålla alla informationskanaler öppna antogs enhälligt; i hårda ordalag fördömdes hoten mot de journalister från bägge sidor som rapporterar från konflikten.

Lagar som gör homosexualitet till ett brott finns idag bl.a. Nigeria och Iran. Ryssland införde 2013 en lag som gör det till ett brott att framföra ”propaganda” för ”icke-heterosexuella relationer” – en lag som paketerats som ett skydd för barn. Den ryska författaren Masha Gessen förklarade under en paneldebatt hur ett sådant diskussionsförbud blir till en kedjereaktion som snabbt underminerar all yttrandefrihet. Flera länder, med Ryssland i spetsen, förbereder idag lagar som gör det till ett brott att ”smäda” t.ex. kyrkan eller nationen.

- Den extrema nationalismen framstår idag som ett allt större hot mot människors rätt till ett fritt tankeutbyte – den dyker upp på nästan alla håll i världen och med den följer även gamla tiders föreställningar om vad man får säga och inte säga. Det är en utveckling man bör vara på sin vakt emot även i Sverige, säger Svenska PENs ordförande Ola Larsmo.

Under torsdagen antog PEN en resolution med skarpa skrivningar om varför det är i allas intresse att försvara yttrandefriheten just på denna punkt.

En stor del av tiden ägnades också åt att urskilja de hot mot yttrandefriheten som följer i de militära underrättelsetjänsternas digitala spionprogram. Man kan se en tilltagande tendens till självcensur även i demokratier. PEN kommer under kommande år att göra det till en av sina huvudsakliga uppgifter att kräva ansvar av de nationer och regeringar som bevisligen övervakar sina medborgares och därmed inskränker deras rätt till fri kommunikation.

Vid kongressen grundades också ett PEN-center för Eritrea.

- Det allt större exil-eritreanska samhället får nu en röst. Detta kan bara hjälpa arbetet för Dawit Isaak och hans fängslade kamrater, säger Ola Larsmo.