PEN fördömer domarna mot Cumhuriyet

I ett gemensamt uttalande från en lång rad yttrandefrihets- och människorättsorganisationer, bland dem PEN International, Reportrar utan gränser och Amnesty International, fördöms, i skarpaste ordalag, de hårda straffen mot 14 journalister och andra anställda vid tidningen Cumhuriyet. En domstol dömde på onsdagskvällen samtliga åtalade journalister och chefer till fängelse mellan två år och sex månader till åtta år. Tre andra anställda frikändes.

-         De fällande domarna visar att det turkiska rättssystemet tagit ännu ett kliv i fel riktning och att att legitim journalistisk verksamhet nu utgör ett brott.  Det internationella samfundet måste i skarpaste ordalag fördöma utslaget, säger Jesper Bengtsson , ordförande i Svenska PEN.

Även om de 17 månader de tillbringat i häkte ska avräknas, kommer samtliga dömda att få avtjäna fängelsestraff och de är också belagda med reseförbud efter avtjänat straff.

Flera organisationer har bevakat rättegången sedan den startade i juli 2017 och ända sedan starten har det tydligt framgått hur politisk hela processen varit. Såväl åtal, den långa häktestiden och själva rättsprocessen utgör brott mot de åtalades mänskliga rättigheter, rätten till yttrandefrihet och rätten till en rättvis rättegång. 

Det ursprungliga åtalet var en blandning av anklagelser om terrorism och anställningsrelaterade brott, men åklagaren har inte kunnat presentera några trovärdiga bevis för att de åtalade gjort sig skyldiga till brott enligt internationell rättspraxis. Dessutom har symboliken i denna rättegång, mot Turkiets främsta oppositionella tidning, en mycket avskräckande effekt på yttrandefriheten, på ett bredare plan; genom inskränkningen av den turkiska allmänhetens rätt till information och olika åsikter.

-         Journalistik är inte ett brott, upprepades gång på gång under rättegången av såväl de åtalade som deras försvarsadvokater. Trots att anklagelserna inte innehöll någon brottslig gärning har de åtalade sammanlagt avtjänat nio och ett halvt år i häkte och befanns skyldiga när denna orättvisa rättegång avslutades, säger Jennifer Clement, ordförande i PEN International.

I uttalandet kräver undertecknarna att de fällande domarna mot Cumhuriyets journalister och anställda upphävs och att förföljelsen av journalister och andra, som riskerar åtal enbart för att de fredligt använt sin rätt till yttrandefrihet, upphör. Undantagstillståndet som råder i landet måste upphävas och det turkiska rättsväsendets oberoende måste återupprättas.

 

I ljuset av det turkiska rättssystemets kollaps kräver organisationerna att Europadomstolen för mänskliga rättigheter uppfyller sin roll som yttersta försvarare av de mänskliga rättigheterna i Europa. Domstolen måste snarast pröva alla de ärenden av brott mot yttrandefriheten som lämnats in till domstolen.

Uttalandet avslutas med en uppmaning till Europarådets institutioner och medlemsstater att, i sina kontakter med Turkiet, påminna om landets internationella förpliktelser att respektera och skydda mänskliga rättigheter, som rätten till yttrandefrihet och rätten till en rättvis rättegång.    

Kontakt med Svenska PENs ordförande, Jesper Bengtsson: jesperbengtsson1@gmail.com