Egypten: PEN publicerar nyskriven dikt av den fängslade poeten El-Behairy

I väntan på att El-Behairys dom avkunnas den 27 juni, gör en rad PEN-center en gemensam aktion och publicerar en dikt som han skrivit i häktet.

Poeten Galal El-Behairy arresterades den 3 mars 2018 i Egypten. Han hölls isolerad i en vecka innan han ställdes inför Egyptens högsta säkerhetsdomstol den 10 mars. Han visade då tecken på att ha utsatts för svår tortyr. Åklagarmyndigheten beordrade att han skulle genomgå en rättsmedicinsk undersökning, men resultatet av denna har inte offentliggjorts och inte heller presenterats för hans advokat.

Mer än tre månader senare är El-Behairy fortfarande kvarhållen i häktet, och står åtalad inför både Militärdomstolen och Högsta säkerhetsdomstolen. Anklagelserna tros vara kopplade till hans senaste diktsamling Världens bästa kvinna. Boken är ännu inte publicerad, men är tryckt och var planerad att publiceras i år. El-Behairy utreds även för låttexten som han skrivit till Ramy Essams låt Balaha, som kritiserar den egyptiska regeringens politik. Som en följd av att låten och musikvideon släpptes den 26 februari, alltså innan El-Behairy arresterades, utsattes både han och Essam för förtalskampanjer ledda av regeringsvänlig media.

När El-Behairy ställdes inför Militärdomstolen den 6 maj, informerades han om att domen för hans diktsamling skulle avkunnas tre dagar senare, den 9 maj. Men det sköts först fram till den 16 maj, och nu förväntas domen den 27 juni, på El-Behairys födelsedag.

PEN menar att El-Behairy hålls fängslad i strid med hans rätt till yttrandefrihet och kräver att de egyptiska myndigheterna omedelbart och villkorslöst släpper honom fri, tillsammans med de många andra författare och aktivister i Egypten som är fängslade i strid med internationella rättsprinciper.

För att få internationell uppmärksamhet för El-Behairys fall och den kommande domen, gör en rad PEN-center – Svenska PEN, Danska PEN, Norska PEN; Engelska PEN, Finska PEN, Franska PEN, Tyska PEN och PEN America – en gemensam aktion tillsammans med kolleger vid Arablit och Artist at Risk. I aktionen publicerar vi en dikt som El-Behairy skrivit i häktet, och fortsätter att ställa krav på att han ska släppas fri.


Här finns dikten på originalspråket arabiska.

 

Här finns El-Behairys dikt översatt till engelska (den följer också i sin helhet här nedanför.)


Galal El-Behairy, från  Torafängelset i Kairo, maj 2018

A Letter from Tora Prison

 

Opening:

You, something

in the heart, unspoken,

something

in the throat, the last wish

of a man on the gallows

when the hour of hanging comes,

the great need

for oblivion; you, prison

and death, free of charge;

you, the truest meaning of man,

the word “no”—

I kiss your hand

and, preparing for the trial,

put on a suit and pray

for your Eid to come.

I’m the one

who escaped from the Mamluks,

I’m the child

whose father’s name is Zahran,

and I swim in your name, addiction.

I’m the companion of outlawed poets.

O my oblivion, I’m the clay

that precedes the law of concrete.

 

In the heart of this night

I own nothing

but my smile.

I take my country in my arms

and talk to her

about all the prisoners’ lives… out there

beyond the prison’s borders,

beyond the jailer’s grasp,

and about man’s need… for his fellow man,

about a dream

that was licit

and possible,

about a burden

that could be borne

if everyone took part in it.

 

I laugh at a song

they call “criminal,”

which provoked them

to erect a hundred barricades.

On our account, they block out the sun

and the thoughts in the head.

They want to hide the past

behind locks and bolts,

preventing him from whispering

about how things once were.

They want to hide him

by appointing guards—

weak-minded foreigners

estranged from the people.

But what wonder is this?

His fate is written

in all the prison cells.

His cell has neither bricks

nor steel,

and he was not defeated

within it.

Outside… a squadron of slaves.

Inside… a crucified messiah.

The thorns above his brow

are witnesses: You betrayed his revolution

with your own hands.

With shame in your eyes, you

are the Judases of the past,

whatever your religion, whatever

miniscule vision you have.

We’ve come back

and we see you.

 

You who imprisoned

the light, that naked groaning.

The light doesn’t care

how tall the fence is;

it’s not hemmed in

by steel bars

or officers’ uniforms.

It cannot be forgotten.

You can take a public square away from us,

but there are thousands and thousands of others,

and I’ll be there, waiting for you.

Our land will not betray us.

With each olive branch

we’re weaving your shrouds.

And the young man you killed

has come back, awake now

and angry.

He’s got a bone to pick

with his killer.

He’s got a bone to pick

with the one who betrayed him,

the one who, on that night of hope,

acquiesced, fell silent, and slept.

His wound has healed; he’s come back,

a knight

without a bridle;

he’s setting up the trial

while an imam prays among us

and illumines the one who was blind;

he’s rolling up his sleeves, preparing

for a fight;

he was killed—yes, it’s true—and yet

he has his role in this epic;

he stands there now

and holds his ground.

 

We’ve returned

to call on God

and proclaim it: “We’ve come back,

come back

hand in hand.”

Again we proclaim it: “We’ve come back,

and we vow

to spread the light,

the new dawn,

the keen-sighted conscience.”

We’ve come back, and we can smell

the fear in in your veins;

and our cheers tonight

are the sweetest of all:

“We are not afraid.  

We are not afraid.”

 

We saw a country

rise from sleep

to trample a pharaoh

and cleanse the age

of the cane and cudgel.

We saw a country sing:

those were no slave songs,

no harbingers of doom, rather

songs fitting

for a new kind of steel.

We saw it.

We saw a country

where no one is oppressed.

 

Eftersom det finns risk för politiska återverkningar mot översättaren och dennes familj, har hen valt att vara anonym.


Sprid El-Behairys dikt

Dela El-Behairys dikt, och informera om hans fall i sociala media från kl 13 lördag 9 juni #FreeGalal

 

Skriv under petitionen

Stöd petitionen för Galal El-Behairys frisläppande genom att skriva under petitionen

 

PEN:s brev till de egyptiska myndigheterna

För mer bakgrundsinformation, läs gärna PEN:s öppna brev till de egyptiska myndigheterna.