2018 års Bernspris tilldelas Förenade Förorter

IMG_1918.JPG

”Bernspriset delas varje år ut till någon eller några som lämnat ett värdefullt bidrag till skildringen av Stockholms kultur och natur, dess institutioner och dess utveckling eller Stockholmslivet i andra former. Få har på senare år lika kraftfullt bidragit till detta som Förenade Förorter. Genom att öppna en arena för poeter som skildrar livet i förorten har de gett ett avgörande bidrag till bilden av det moderna Stockholm.”

Förenade Förorter är en rörelse och en förening som fungerar som en plattform för kulturorganisering och social mobilisering på gräsrotsnivå. Föreningen består av ett stort nätverk som arbetar för unga i förorten med målet att stärka självförtroendet bland unga, både för de tävlande och för boende i förorterna.  

Förenade Förorter kommenterar priset så här:
”Vi är oerhört tacksamma för detta, det är en ära att som första förening bli erkända genom att vinna Bernspriset. Vi tar emot priset som ett kollektiv och delar det med alla de poeter som burit fram berättelser om sin plats i staden.”

Priset instiftades 1963 av poeten och dåvarande ordförande i Svenska PEN Johannes Edfelt och dennes bror Arne Edfelt, som då var direktör för Berns restauranger i samband med Berns 100-årsjubileum för att påminna om restaurangens centrala plats i Stockholms kulturliv. Det ska tillfalla en ”Stockholmsskildrare” som med konstnärliga medel visat nya sidor av stadens liv. Bland tidigare mottagare av priset märks bland andra Per Anders Fogelström (1964), Alexandra Pascalidou (2002), Daniel Sjölin (2006) och Agneta Pleijel (2017). 

För mer information kontakta:

Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN
070-268 25 29, jesper.bengtsson@svenskapen.se 

Elnaz Baghlanian, Svenska PENs kansli
070-272 57 33, elnaz.baghlanian@svenskapen.se