Turkiet: Anställda vid tidningen Cumhuriyet tillbaka i fängelset

Presskonferens med tidigare Cumhuriyet-anställda i Istanbul den 22 april 2019.

Presskonferens med tidigare Cumhuriyet-anställda i Istanbul den 22 april 2019.

Den 25 april kom beskedet att sex tidigare anställda vid tidningen Cumhuriyet skulle skickas tillbaka till fängelse.  Anklagelserna om terrorism är helt grundlösa och PEN International kräver att samtliga omedelbart och villkorslöst släpps fria. Organisationen kräver även att domarna mot ytterligare åtta medarbetare vid tidningen, som är Turkiets äldsta oberoende tidning, upphävs. 

- Vi är djupt bestörta över beskedet att de tidigare Cumhuriyet-medarbetarna skickas tillbaka till fängelset. Dessa välrenommerade journalister och modiga medarbetare ska inte sitta bakom galler, utan de ska omedelbart släppas fria. Beslutet från de turkiska myndigheterna visar, ännu en gång, deras ansträngningar för att inskränka yttrandefriheten och att straffa kritiska röster. Journalister, förläggare, akademiker och författare har gång på gång utsatts för rättsprocesser präglade av en tydlig brist på bevis. Personer som utpekas som oppositionella har få möjligheter att få en rättvis prövning och fängslas utan vare sig grundliga utredningar eller respekt för grundläggande rättsprinciper, säger Salil Tripathi, ordförande i PEN Internationals Fängslade författares kommitté. 

Den 25 april inställde sig den tidigare kolumnisten i Cumhuriyet, Hakan Kara, tecknaren Musa Kart, styrelsemedlemmen Mustafa Kemal Güngör, redovisningsansvarige Emre İper, och ombudsmannen och journalisten Güray Öz, i domstoleni Kocaeli utanför Istanbul. I februari kom beskedet att deras överklagan av fängelsestraffet hade avslagits. De har nu skickats tillbaka till Kandırafängelset för att avtjäna återstoden av fängelsestraffet. Enligt uppgift återstår ytterligare 18 månader av straffet efter att de suttit flera månader i häkte innan domen avkunnades. 

De sex personerna ingår i en grupp på 14 journalister och andra medarbetare vid tidningen Cumhuriyet som i april 2018 dömdes för ”stöd till en terroristorganisation utan att vara medlem” och spridande av ”propaganda för en terroristorganisation”. Fängelsedomarna löd på mellan två år och fyra månader till åtta år och en månad. Enligt turkisk lag är domar på under fem år, vilket gäller dessa sex personer, slutgiltiga och kan endast upphävas av konstitutionsdomstolen. 

PEN International har vid upprepade tillfällen uttryckt kritik mot rättsprocesserna mot medarbetarna vid Cumhuriyet, allt sedan beskedet kom att de gripits. Tillsammans med flera PEN center och andra människorättsorganisationer har PEN International skickat rättegångsobservatörer. Bevisen som åklagarna presenterat har varit obefintliga och bygger i mångt och mycket endast på artiklar och inlägg som publicerats i sociala medier. 

Den tidigare Cumhuriyet-krönikören Kadri Gürseloch advokaten Bülent Utku, som dömts till två och ett halvt års respektive fyra och ett halvt års fängelse, har ännu inte beordrats att inställa sig i fängelset och därmed inte börjat avtjäna sina fängelsestraff. De andra som står inför rätta – Ahmet ŞıkAkın AtalayAydın Engin,Hikmet ÇetinkayaMurat Sabuncuoch Orhan Erinç– kommer att överklaga sina domstolsbeslut i Turkiets kassationsdomstol, som har jurisdiktion i mål där den tilltalade dömts till över fem års fängelse. PEN International kräver att straffen mot dem upphävs. 

Läs mer här.