Sedigheh Vasmaghi stoppad från att resa ut ur Iran

Sedigheh Vasmaghi, poet, forskare, människorättsjurist och tidigare fristadsförfattare i Uppsala, har stoppats från att resa ut ur Iran. Enligt den iranska nyhetssajten Zeitoons.com skulle hon flyga till Sverige i lördags tillsammans med sin man för att delta på en konferens. Hon hade fått boardingkort, stämpel i passet och skulle precis gå ombord på planet när säkerhetsagenter informerade henne om att ett reseförbud hade utfärdats för henne.  

Vasmaghi är i dag bosatt i Teheran. Mellan 2012-2017 var hon bosatt i Uppsala där hon de första två åren var stipendiat inom fristadsnätverket ICORN. När hon frivilligt återvände till Iran 2017, greps hon vid ankomsten och dömdes efter en summarisk rättegång till fängelse och släpptes mot borgen. Sedan dess har hon givit intervjuer, skrivit och publicerat en ny bok. Hennes senaste bok har väckt mycket uppmärksamhet i hemlandet.

I sitt arbete har hon drivit en oförtruten kamp för kvinnors rättigheter. Som docent vid teologiska institutionen vid Teherans universitet på 1990-talet, var hon en av få kvinnor som undervisade i islamsk lagstiftning. Vasmaghi är i dag en välkänd författare och har publicerat flera diktsamlingar vid sidan av akademisk litteratur och politiska krönikor. Diktsamlingen Smälta smärtor gavs 2014 ut på svenska. Hennes författarskap präglas av ett starkt socialt och politiskt engagemang, där hon bland annat för fram en skarp kritik av dödsstraff, stening och sharialagstiftningen.

Enligt en tidigare dom är Vasmaghi dömd till fem års fängelse. Svenska PEN menar att domen mot Vasmaghi är politiskt motiverad och kopplad till hennes arbete som författare, forskare och försvarare av kvinnors rättigheter i Iran, och kräver att domen och reseförbudet mot henne omedelbart upphävs.

Foto: Steven Quigley