Svenska PEN släpper ny rapport med anledning av Gui Minhais fortsatta fångenskap

rapport-gui_minhai.jpg

”Dygnet runt, årets alla dagar – Gui Minhai i det ofria Kina”

I dag släpper Svenska PEN rapporten ”Dygnet runt, årets alla dagar – Gui Minhai i det ofria Kina”, som belyser de komplexa omständigheter som omgett – och fortsatt omger – fallet Gui Minhai. Gui Minhai är en svensk förläggare och författare som suttit fängslad i nästan 1300 dagar, nekad rätten till såväl juridisk prövning som besök från svensk medicinsk personal. Endast två konsulära besök har han beviljats sedan han fördes bort från sin semesterbostad och fängslades hösten 2015.

I takt med att Kinas ställning stärks allt mer internationellt, tycks regimens respekt för mänskliga fri- och rättigheter brista i ökande takt. Utrymmet för författare och journalister att verka fritt krymper allt mer på fastlandet, samtidigt som oberoende bokhandlar och förlag i Hongkong stänger ned. Oppositionella röster tystas och alternativa kulturyttringar förbjuds – detta samtidigt som den kinesiska regimens anspråk på rollen som ledande supermakt blir alltmer aggressiv.

Samtidigt som Gui Minhai sitter fängslad i en cell i Ningbo i Sydöstra Kina, fortsätter Sveriges handelsförbindelser med Kina att utvecklas och den svenska regeringen talar fortsatt varmt om den tysta diplomatin i arbetet för att få Gui Minhai fri. I 2019 års utrikesdeklaration kan man läsa att arbetet med att hjälpa svenskar i nöd utomlands pågår ”dygnet runt, årets alla dagar.” Trots detta ser vi inga tecken på att Gui Minhai kommer att släppas fri inom den närmsta framtiden. Svenska PEN ifrågasätter i vilken mån de tysta förhandlingarna faktiskt fungerar. Har inte den tysta diplomatin blivit väl tyst?

Hur ska Sverige förhålla sig till det ekonomiska utbytet med det land som på 2019 års pressfrihetsindex hamnar på plats 177 av 180 och som svarar alltmer aggressivt på kravet om respekt för mänskliga fri- och rättigheter? Kan man som Sverige behålla sin höga svansföring i frågor gällande mänskliga rättigheter samtidigt som man välkomnar miljoninvesteringar från ett land som av organisationen Freedom House definieras som ej fritt?

Svenska PENs rapport visar på den kinesiska regimens tilltagande aggressivitet och påtagligt bristande respekt för mänskliga fri- och rättigheter, såväl på fastlandet som i Hongkong. Sveriges svar på den kinesiska regimens agerande diskuteras också – bland annat i relation till de ekonomiska förbindelser som blir allt starkare mellan Kina och Sverige.

”Rapporten syftar till att påminna om den lagvidrighet som Gui Minhai fortsatt utsätts för. Tystnad kommer aldrig att släppa Gui Minhai fri, snarare kommer förtegenheten underminera chanserna att han får komma hem till Sverige och hans familj. Genom rapporten vill vi påminna – såväl politiker som civilsamhälle – om vikten av att aldrig tiga om det som Kinas oppositionella röster upplever idag. Det är bara genom att öppet och ljudligt tala om Gui Minhai och den ofrihet han lever under som han kan återfå sin frihet”, säger Elin Alfredsson Malmros, författare till rapporten.

”Sverige måste öka ansträngningarna att få Gui Minhai fri, men också söka stöd i internationella fora som FN och EU. Omvärldens undfallenhet vad gäller de allvarliga brotten mot mänskliga rättigheter som pågår i Kina skickar helt fel signaler om att handelsavtal har högsta prioritet och kan ingås till vilket pris som helst. Det är anmärkningsvärt att Gui Minhai inte nämndes med ett enda ord i utrikesdeklarationen”, säger Elisabeth Löfgren, ordförande för Fängslade författares kommitté Svenska PEN.

Jesper Bengtsson, ordförande för Svenska PEN, kommenterar rapporten: ”Gui Minhais fall är omskakande på flera olika sätt och det är mycket viktigt att omvärlden fortsätter bevaka det, och trycket på att han ska friges får inte minska. Rapporten bör läsas av alla beslutsfattare som har med Gui Minhais fall att göra, med förhoppning om ett mer offensivt arbete för hans frihet.”

Läs rapporten i sin helhet här.

För frågor om rapporten, kontakta:
Elin Alfredsson Malmros
Svenska PEN
E-mail: elin.alfredsson@svenskapen.se
Tel: 072-507 04 94

Illustration: Amanda Åkerman