Burma

Dissidentbloggen #12 tillägnas Nils Horner‏

I det tolfte numret av Dissidentbloggen fokuserar vi på Burma, där press- och yttrandefrihet inte har existerat under de senaste femtio åren. Varje inhemsk publikation var tvungen att gå via informationsministeriet. Men i augusti 2012 informerade regeringen journalisterna att de inte längre behöver lämna in sitt arbete till statlig censur före publicering. 

Bilden vi får nu är att en oberoende mediesektor sakta men säkert håller på att byggas upp och exiljournalister och författare återvänder till Burma. Hur väl stämmer den bilden? Och vilka utmaningar står landet inför nu? Detta och mycket mer i vårt specialnummer om Burma som vi tillägnar Nils Horner. Läs det här

Tredje numret av Dissidentbloggen

Tredje numret av Dissidentbloggen

”… att se vad som sker i det som synes ske” är ett i Sverige känt och lite slitet citat av den svenske poeten och historikern Erik Gustaf Geijer. Enligt honom var det vetenskapens uppgift. Och när man ser ut över ett politiskt världslandskap som just nu förändras mycket snabbt är det lätt att längta efter en ”superteori” som skulle förklara just vad det är som sker i det som synes ske. Å ena sidan demokratiska uppror mot korrupta statsbildningar å den andra nya hot och terror mot oppositionella, mot författare och journalister.