Nasrin Madani

Frizon – fristadsförfattare möter sina läsare

Censur och feminism i Iran. Palestinsk rap som politiskt vapen. Yttrandefrihet och författarskap. Vårt nya samarbete med Internationella biblioteket som går under namnet Frizon möjliggör för stockholmare att möta fristadsförfattare och höra dem berätta om sitt skrivande. Samtalen sker på författarnas egna språk.

Norden har varit föregångare vad gäller att skapa möjligheter för författare som lever under förtryck att finna en fristad i våra nordiska länder. Möjligheterna för dessa författare att möta sina läsare är dock naturligtvis begränsad. Med Frizon skapar Internationella biblioteket den plattformen. Läsare får genom Frizon möta författare från sina hemländer och fristadsförfattare får berätta om och diskutera sitt skrivande på sitt egna språk. Projektet, som sker i samarbete med Internationella biblioteket, har fått bidrag från Kulturrådet.

Det första mötet äger rum torsdagen den 6 november då iranska Nasrin Madani och Naeimeh Doostdar samtalar om socialrealism, feminism och postmodern litteratur i Iran med fokus på kvinnligt författarskap och censur. Samtalet leds av Zahra Bagherishad på persiska. En månad senare, den 4 december, kommer den palestinske rapparen Khaled Harara och berättar på arabiska om sitt arbete. Khaled Harara är den första musikern att få en fristad i Sverige. Dessa träffar åtföljs av ytterligare två i början av 2015.