Hossein Ronaghi Maleki får inte tvingas tillbaka till fängelset

Den iranske bloggaren Hossein Ronaghi Maleki släpptes ur fängelset i mitten av juni 2015 av medicinska skäl, men har nu beordrats att återvända. 

Maleki, som är 29 år gammal, lider av allvarliga njurproblem och följdsjukdomar orsakade av dessa. Han har vårdats på sjukhus vid flera tillfällen under sin fängelsevistelse och har bland annat genomgått en njurtransplantation. Om Maleki tvingas återvända till fängelset är hans liv i fara.

Hossein Ronaghi Maleki grundade anti-censurgruppen ”Iran Proxy” och har i sina bloggar kritiserat iransk politik bland annat vad gäller yttrandefrihet. I december 2009 arresterades han och dömdes i oktober 2010 till 15 års fängelse för att ha ”spridit propaganda mot systemet”, ”förolämpat den Högste ledaren” samt ”förolämpat presidenten”.

Under tiden före rättegången utsattes Maleki för tortyr som tros ha orsakat hans njursjukdom. När han framförde klagomål över detta under rättegången svarade domaren att han ”förtjänade” tortyren.

I juli 2015 dömdes Hossein Ronaghi Malekis far, Ahmad Ronaghi Maleki, till fyra månaders fängelse för att ha ”publicerat lögner i cyberrymden”. Orsaken var att han hade kritiserat behandlingen av sonen och krävt att denne inte skulle behöva återvända till fängelset. Rättegången ägde rum utan att Ahmad Ronaghi Maleki var informerad, och vare sig han eller hans advokat var närvarande.

Svenska PEN kräver att ordern om att Hossein Ronaghi Maleki ska återvända till fängelset omedelbart återkallas och att han får möjlighet till specialistvård utanför fängelset.

Vi kräver också att domarna mot både far och son Ronaghi Maleki upphävs, eftersom de grundar sig enbart på att de båda använt sig av sin yttrandefrihet.