Svenska PEN fördömer politisk dom mot Ihar Lohvinau

Den 10 mars löper tidsfristen ut för den belarusiske förläggaren Ihar Lohvinau att betala det drakoniska bötesbelopp om en halv miljon kronor som de belarusiska myndigheterna ålagt honom för att sålt böcker utan statlig licens. 

Internationella bedömare menar dock att domen är politiskt motiverad och befarar att vitesföreläggandet mot Lohvinau, som är ett av landets litterära nav, innebär ett svårt slag mot den oberoende litteraturen i Belarus. Svenska PEN kräver därför att de belarusiska kommunikations- och informationsdepartementet omedelbart ska dra tillbaka alla anklagelser mot Lohvinau och säkerställa att han tillåts verka utan ideologiskt och politiskt grundade hinder.

Ihar Lohvinau tilldelades 2014 internationella förläggareföreningens (IPA) ”Freedom to Publish Prize”.

Läs mer om den pågående insamlingen för Lohvinaus överlevnad här