Rouzbeh Djalaie

2014 års Bernspris tilldelas Rouzbeh Djalaie

2014 års Bernspris tilldelas Rouzbeh Djalaie

Rouzbeh Djalaie är journalist och en av initiativtagarna till lokaltidningarna Norra Sidan och Södra Sidan. De båda lokaltidningarna har haft ett medborgarperspektiv och arbetat med metoder för att nå grupper som inte känt sig inkluderade i mediebevakningen. Sedan februari i år arbetar han på P4 Stockholm.

Rouzbeh Djalaies kommenterar priset så här: