John Ralston Saul

PEN International får sin första kvinnliga ordförande

Just nu äger PENs årliga kongress rum i Quebec City, där 270 delegater från 84 center har samlats under en vecka. Den kanadensiske författaren, John Ralston Saul, avgår som ordförande för PEN International efter sex år. Hans efterträdare blir den mexikansk-amerikanska författaren Jennifer Clement. Clement blir PEN Internationals första kvinnliga ordförande någonsin.

”Alla säger grattis, men detta är varken ett pris eller en utmärkelse. Det är ett förtroendebevis. Jag hoppas att jag är värdig ert förtroende”, sa Clement i sitt tacktal.

Jennifer Clement växte upp i Mexiko City, Mexiko. Mellan 2009–2012 var hon ordförande i mexikanska PEN. Hon har gett ut tre romaner, en memoar och ett antal diktsamlingar. Hennes senaste roman En bön för de stulna gavs ut på svenska tidigare i år och handlar om unga mexikanska kvinnor som på olika sätt drabbats av den allt mer utbredda knarkkulturen i landet. 

Historiska beslut vid PEN Internationals årskongress

Vid PEN Internationals årskongress som avslutades i sydkoreanska Gyeongju i dag antogs en historisk deklaration om människans digitala rättigheter. Därtill beslutade man att för första gången inrätta ett nordkoreanskt exilcentrum och ett libanesiskt PEN-centrum.

Vid PEN Internationals årskongress hade 86 centra från hela världen samlats i Gyeongju, Sydkorea. Under den fem dagar långa kongressen utarbetades en historisk Deklaration om människans digitala rättigheter, som uppmanar både stater och företag att värna om individens rätt att inte övervakas när han eller hon utnyttjar sin yttrandefrihet på nätet. Läs mer här.

Ordförande John Ralston Saul omvaldes för en ny period. En nekrolog över förre vice ordförande Thomas von Vegesack, som avled den 7 maj i Stockholm, lästes upp för församlingen.

Dessutom fattades det historiska beslutet att inrätta ett nordkoreanskt exilcentrum. Det kommer att verka i Sydkorea och understödja nordkoreanska författare i exil och i möjligaste mån samla information om situationen för fängslade författare i Nordkorea.

Man kommer även att inrätta ett PEN-centrum i Libanon. Det skall verka för yttrandefrihet i regionen och hjälpa författare som utsätts för politiska eller religiösa hot.

För mer information, kontakta:

Martin Kaunitz
Vice ordförande Svenska PEN
0704-32 86 40
martin.kaunitz@albertbonniersforlag.se

Ola Wallin
Internationell sekreterare Svenska PEN
0709-74 73 76
ola.wallin@ersatz.se

Ericssons ansvar i Syrien

De senaste veckorna har telekom-företaget Ericssons pågående leverans av avancerad telefonteknik till den syriska regimen varit hett omdiskuterad. Det råder ingen tvekan om att den sortens teknik används för att spåra upp, avlyssna och trakassera oppositionella. Ericsson har hittills avsvurit sig allt ansvar för hur deras utrustning används.

Under den pågående konferensen ”Ord som fängslar”, kring fristadsförfattare och yttrandefriheten, höll PEN Internationals John Ralston Saul ett tal där han uttryckte organisationens syn på Ericssons och andra telekomföretags ansvar när det gäller affärskontakter med regimer som kränker de mänskliga rättigheterna. Saul sade:

”Företag som levererar digital teknik har ett ansvar att noggrant granska de länder de gör affärer med. När en regering visar uppenbart förakt för sina medborgares rättigheter, så som nu sker i Syrien, är det oärligt av ett företag att påstå att det inte känner till och saknar ansvar för hur deras teknik används. Vad som nu sker i Syrien är en uppenbar kränkning av de mänskliga rättigheterna och företag som Ericsson är skyldiga att ta ställning till den saken.”

Konferensen anordnas av Kulturrådet, Nordiska ministerrådet och Svenska Akademien.


För mer information, kontakta gärna:
Ola Larsmo, ordförande, 0708 268557, ola.larsmo@svenskapen.se
Elnaz Baghlanian, 0702-72 57 33, elnaz.baghlanian@svenskapen.se

Resolution om att brottsrubricera blasfemi

INTERNATIONELLA PEN VÄLKOMNAR FN:s BESLUT OM ATT INTE BROTTSRUBRICERA BLASFEMI

Under tretton år har Organization of the Islamic Conference (OIC) arbetat för att få igenom beslutet att brottsrubricera blasfemi, men den 31 mars röstade FNs råd för mänskliga rättigheter enhälligt emot förslaget.

PEN och andra människorättsorganisationer har länge arbetat emot denna resolution med argumentet att det skulle inskränka på yttrandefriheten. ”Det är inte alltid bekvämt med yttrandefrihet, men det är det ultimata skyddet för människor oavsett tro”, sade John Ralston Saul, ordförande för internationella PEN, om beskedet.

Läs mer här