Svenska PEN protesterar mot ökade arresteringar i Kina

Svenska PEN protesterar mot ökade arresteringar i Kina

Svenska PEN protesterar mot den arresteringsvåg av kinesiska författare och intellektuella som skett i samband med demonstrationerna i Hongkong. Särskilt oroande är arresteringarna av Gao Yu, Zhang Miao, Su Changlan och Svenska PEN:s hedersmedlem, författaren Xu Xiao, varför man i ett brev nu uppmanar president Xi Jinping att lägga ner åtalspunkterna mot de fängslade och omedelbart försätta dem på fri fot.

Nytt nummer av Dissidentbloggen: Hoten mot hbtq-personer är ett hot mot vår yttrandefrihet

Nytt nummer av Dissidentbloggen: Hoten mot hbtq-personer är ett hot mot vår yttrandefrihet

Hur ser hbtq-personersyttrandefrihet ut i länder som Ryssland, Iran och Nigeria? Hur påverkar vågen av hbtq-fientliga lagstiftningar runtom i världen deras rätt att berätta om hot och trakasserier? I det femtonde numret av Dissidentbloggen går vi på djupet med dessa frågor och låter nio författare och skribenter skildra sin verklighet. 

Nasrin Sotoudeh åter arresterad

Trakasserierna mot Svenska PEN:s hedersmedlem, den iranska juristen och människorättsaktivisten Nasrin Sotoudeh, fortsätter. 

På väg till en sammankomst för mänskliga rättigheter på förmiddagen den 10 december arresterades Sotoudeh och hennes make Reza Khandan av iransk säkerhetstjänst, allt för att bara några timmar senare släppas fri och utan att någon formell arresteringsorder kungjorts. Något som stärker Svenska PEN:s misstanke att regimen systematiskt utsätter Nasrin Sotoudeh för trakasserier sedan hon tilläts lämna fängelset i november förra året.

Senast Nasrin Sotoudeh arresterades var i oktober, då i samband med en protest mot det iranska advokatsamfundets beslut att häva hennes advokatlicens. Beslutet fördömdes samma vecka av Svenska PEN:s styrelseordförande Ola Larsmo. Läs uttalandet här

Frizon – fristadsförfattare möter sina läsare

Censur och feminism i Iran. Palestinsk rap som politiskt vapen. Yttrandefrihet och författarskap. Vårt nya samarbete med Internationella biblioteket som går under namnet Frizon möjliggör för stockholmare att möta fristadsförfattare och höra dem berätta om sitt skrivande. Samtalen sker på författarnas egna språk.

Norden har varit föregångare vad gäller att skapa möjligheter för författare som lever under förtryck att finna en fristad i våra nordiska länder. Möjligheterna för dessa författare att möta sina läsare är dock naturligtvis begränsad. Med Frizon skapar Internationella biblioteket den plattformen. Läsare får genom Frizon möta författare från sina hemländer och fristadsförfattare får berätta om och diskutera sitt skrivande på sitt egna språk. Projektet, som sker i samarbete med Internationella biblioteket, har fått bidrag från Kulturrådet.

Det första mötet äger rum torsdagen den 6 november då iranska Nasrin Madani och Naeimeh Doostdar samtalar om socialrealism, feminism och postmodern litteratur i Iran med fokus på kvinnligt författarskap och censur. Samtalet leds av Zahra Bagherishad på persiska. En månad senare, den 4 december, kommer den palestinske rapparen Khaled Harara och berättar på arabiska om sitt arbete. Khaled Harara är den första musikern att få en fristad i Sverige. Dessa träffar åtföljs av ytterligare två i början av 2015.

Nya förföljelser av Svenska PENs hedersmedlem Nasrin Sotoudeh

För ett drygt år sedan kunde vi berätta de glädjande nyheterna att människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh släppts från Evin-fängelset, där hon suttit fängslad för ”propagandistisk verksamhet”. Nu har advokatsamfundet i Teheran beslutat att belägga Sotoudeh med ett tre år långt näringsförbud som praktiserande jurist.

Detta meddelade människorättsorganisationen International Federation for Human Rights (FIDH) på sin hemsida under måndagen. Beslutet fattades den 18 oktober, på dagen tretton månader efter att Sotoudeh förra året släpptes fri. Detta är helt uppenbart ett sätt att hindra henne från att uppmärksamma hur mänskliga rättigheter kränks i dagens Iran – och rent konkret ett sätt att beröva utsatta människor juridisk hjälp.

Sotoudeh är mycket känd som jurist, främst för att hon försvarat namnkunniga människorättsaktivister som mottagaren av Nobels fredspris, Shirin Ebadi – men också ett stort antal andra, mindre kända, vars juridiska rättigheter åsidosatts, som minderåriga och dödsdömda. Hennes insats kan inte överskattas. Hon är en mycket viktig kraft för rättvisa i Iran – och det är mycket kontraproduktivt att försöka hindra henne från att bedriva sitt arbete. Sotoudeh inledde en sittstrejk utanför advokatsamfundets lokaler i Teheran, en demonstration som upplöstes av polisen, som också beslagtog kamerorna för de journalister som bevakade demonstrationen, som inte bara handlade om Nasrin Sotoudehs egen situation utan även ville fästa uppmärksamheten på hur allt fler jurister upplever ett allt starkare tryck från regimens sida.

Det ligger i Irans eget intresse att låta lagkunniga personer som Sotoudeh verka fritt. Världens ögon kommer nu att extra noga följa hur man behandlar dem som försöker följa lag och rätt och försvara de mänskliga rättigheterna. Vi i Svenska PEN vill uppmana Irans myndigheter att genast återge henne rätten att utföra sitt viktiga arbete.

Ola Larsmo
ordförande, Svenska PEN

Mustafa Can: ”Vad vore egentligen vår civilisation utan författarna med exilerfarenhet?”

Mustafa Can: ”Vad vore egentligen vår civilisation utan författarna med exilerfarenhet?”

Den 1 oktober ordnade Svenska PEN tillsammans med Fristad Stockholm en manifestation till stöd för fristadssystemet som hotas läggas ned sedan förvaltningsrätten slog fast att fristäder ”faller utanför den kommunala kompetensen”. Journalisten och författaren Mustafa Can var värd för kvällen. Här publicerar vi hans tal. 

PEN International fördömer lagar som förbjuder rätten att diskutera sexuell läggning

PEN International fördömer lagar som förbjuder rätten att diskutera sexuell läggning

PEN Internationals 80:e kongress avslutades just i Bisjkek, Kirgizistan. 250 författare från hela världen samlades under tre dagar för att diskutera litteratur, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. 

Bland annat debatterades situationen i Ukraina och de nya lagar i Ryssland som på olika sätt inskränker yttrandefriheten. I centrum för diskussionerna stod de lagar på olika håll i världen som gör det till ett brott att diskutera HBTQ-frågor.

PEN skänker Elin Wägners väckarklocka till Gävlemoderaterna

PEN skänker Elin Wägners väckarklocka till Gävlemoderaterna

Varje år delar Elin Wägner-sällskapet ut ett pris till en organisation eller person som verkar i Elin Wägners anda. I år är Svenska PEN stolta mottagare av priset, som är uppkallat efter Elin Wägners bok Väckarklocka från 1941. Priset delades ut på St Sigfrids folkhögskola i Växjö i söndags och togs emot av författaren Annika Thor, ledamot i Svenska PENs styrelse.

Dissidentbloggen #14 ute nu

Dissidentbloggen #14 ute nu

I senaste numret av Dissidentbloggen fokuserar vi på vad som hände efter "den arabiska våren". Vi lyfter fram tretton helt unika röster: författare och skribenter som lever mitt i verkligheten efter upproren berättar själva om vad som händer nu – är verkligen demokratiprotesterna över? Vad förändrades på riktigt? Och vilken roll spelade de sociala medierna?